Het misboekje van de aanstelling van E.H. Herman Augustyns en E.P. Guy Kibete als pastores in solidum in de Sint-Jorisparochie in Antwerpen op 14 mei 2015 vindt u langs de volgende internetschakel.

Geen feed gevonden