Beste parochianen,

Tijdens de zomervakantie hebben enkele leden van de werkgroep liturgie hard gewerkt aan een nieuwe orde van de dienst voor gebedsvieringen. Niet omdat we zo graag dingen willen vernieuwen of veranderen, maar wel omdat we meer willen aansluiten bij de orde van dienst zoals het bisdom die bepaald heeft.

Deze begint met een processie met het lectionarium en de ciborie, gevolgd door een begroeting, een lied, gebedsintenties, de woorddienst, een bezinning, de geloofsbelijdenis, een gebed om verzoening en vrede, het Onze Vader, de voorbereiding op de communie en de communie zelf, een stille bezinning om dank te zeggen, opnieuw een lied, een slotgebed, het wegbrengen van het lectionarium en de ciborie, mededelingen en oproepen, en ten slotte de wegzending.

Trouwe parochianen merken het onmiddellijk op: er is geen Kyrie-litanie voorzien, geen Gloria, geen offergaven van brood en wijn en dus ook geen collecte tijdens de dienst (wel wordt een financiële bijdrage gevraagd bij het buitengaan van de kerk). Daarbij komt dat een gebedsleider in principe nooit achter het altaar staat en geen ceremoniële daden verricht die gereserveerd zijn voor een eucharistieviering onder de leiding van een gewijde ambtsdienaar.

Enerzijds willen we ons houden aan de regels van het bisdom, anderzijds beseffen we heel goed dat onze parochianen gewend zijn aan een traditionele gebedsdienst die mooi aanleunt bij “een echte eucharistieviering”. Niemand wil dat er parochianen afhaken door een hervorming.

We hebben geprobeerd om “de kerk in het midden te houden” en hebben een liturgie uitgewerkt die beantwoordt aan de regels van het bisdom en die toch de traditionele rijkdom van de rituelen behoudt. Bent u geïntrigeerd? Kom dan zeker naar uw parochiekerk op 7 en 8 september en op 5 en 6 oktober. Het zal, als God het wil, heel bijzonder zijn: U als kerkgemeenschap zal - meer dan ooit! - centraal staan.

Laat ons dit samen uitproberen. Opmerkingen zijn overigens altijd welkom!

Namens pastoor Herman Augustyns en de werkgroep liturgie.

e-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De solisten zijn:

sint joriskerk twee torens
"van donderpreek tot stiltetuin"

U woont of werkt in de schaduw van deze torens. Maar bent u de Sint-Joriskerk in Antwerpen al eens binnengestapt? Op zaterdag 10 augustus staan onze deuren uitzonderlijk open van 18 tot 23 uur. U kan dan ongestoord en vrij rondwandelen in de kerk en de kapelmeesterskamer.

U zult er verborgen schatten kunnen ontdekken, o.a. enkele 17de eeuwse kerkstoelen met prachtig uitgewerkte oud-testamentische motieven.

Om het uur op het uur klinkt er prachtige muziek van deze artiesten:

Het is met droefheid en spijt dat we het overlijden vernemen van Francis Beukelaer vorige dinsdag op 4 juni.

Francis was gedurende 28 jaar lid van de Kapel van O.L.V. van het Kasteel en van 2003 tot 2009 ook voorzitter van deze kapel.

De verrijzenisviering vindt plaats in onze Sint-Joriskerk op zaterdag 15 juni om 11 uur. Vooraf is er gelegenheid om te groeten.

Op zondag 2 juni 2019 is het open-kerkendag. Het thema is "emoties". Onze kerk is geopend van 13 tot 18 uur. Ongeveer om het half uur spelen de leerlingen van onze organiste op de orgels. De uitvoerders: Jos Smets, Frans Moens, Rik Van Brussel en Erik Verresen. 

Mogelijk programma (onder voorbehoud van de emoties van het moment):

Jos Smets:

  • Praeludium en Fuga in F - Dietrich Buxtehude
  • improvisaties

Frans Moens:

  • delen uit Sonate VI (Vater unser im Himmelreich) - Felix Mendelssohn
  • orgelkoralen uit het Orgelbüchlein - Johann Sebastian Bach

Rik Van Brussel:

  • orgelkoralen uit het Orgelbüchlein - Johann Sebastian Bach
  • Toccata's van Gabrieli

Erik Verresen:

  • delen uit Partita 'O Gott du frommer Gott' - Johann Sebastian Bach

Pastoor Herman Augustyns en het parochieteam nodigen u uit om aanwezig te zijn bij de viering die zal opgedragen worden op zondag 12 mei a.s. om 11.15 uur in onze Sint-Joriskerk ter gelegenheid van de plechtige aanstelling van dhr. Bernard Nys als nieuwe gebedsleider, alsook bij de aansluitende receptie in het Schermershuis.

Wij hopen u er talrijk te mogen ontmoeten.

Op 5 mei om 13.00 uur houden we in het Schermershuis (Schermersstraat 11) ons jaarlijks parochiediner. Er is een koud en warm buffet voorzien en ook een dessertenbuffet.

We vernemen dat onze ceremoniarius Jef Van De Wiele op zaterdag 13 april het slachtoffer was van een verkeersongeval. Hij werd op een oversteekpad voor voetgangers aangereden door een bromfietser en gewond afgevoerd naar een ziekenhuis waar hij momenteel revalideert. De parochie wenst hem een voorspoedig herstel toe.

Op 4 april 2019 is mevrouw Régine Kets (°21/12/1938), moeder van kapelheer Bruno Dierckx, overleden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Goede-Vrijdagtocht op 19 april 2019 met dit jaar als thema "De grond van de zaak". We vertrekken in de kathedraal en eindigen in de Sint-Joriskerk. Ziehier het programma:

Geen feed gevonden