Op zaterdag 12 augustus 2017 was het Nacht van de Antwerpse Kerken. Ook onze parochiekerk was open. We hebben een kleine 300 bezoekers mogen verwelkomen. Een substantieel deel daarvan kwam uit de onmiddelijke omgeving die we eerder schriftelijk uitgenodigd hadden.

Er was ondermeer een mooi muzikaal programma voorzien.

Enkele foto's van de tentoonstelling en het gebeuren kunt u raadplegen langs deze schakel.

Voor de viering van het hoogfeest Maria Tenhemelopneming in onze kerk om 11:00 uur brengt het Sint-Jorisensemble het volgende muzikale programma:

 • Voor de mis: Assumpta est Maria (Aichinger); orgel.
 • Intrede: Trio voor blokfluit, hobo en gamba (J.S.Bach).
 • Misdelen uit de mis (De Victoria).
 • Tussenzang: Trio in F voor blokfluit, hobo en BC (Händel).
 • Offerande: Magnificat (Lassus).
 • Communie: Ave Maria (Guerrero).
 • Sortie: Ave Maria (De Victoria).

Zaterdag 12 augustus 2017 van 19 tot 23 uur

Doorlopende tentoonstelling van oude affiches, muziekpartituren, kazuifels, glasramen enz.

Muziekuitvoeringen van 25 minuten om 19.30, 20.30 en 21.30 uur.

De uitvoerders zijn: Cristel De Meulder (sopraan), Rachel Fabry (mezzosopraan) en Annelies Focquaert (orgel).

Ziehier het programma:

 • Alexandre Guilmant: A l'ombre de vos ailles (duo);
 • César Franck: l' Ange gardien (duo);
 • Twee Gregoriaanse antifonen voor de feestdag van Sint-Joris;
 • Lefébure - Wely: Communion en la (orgel);
 • Staf Nees:
  • O quam suavis est (duo);
  • O gloriosa virginum (duo);
  • Justus ut palma (duo);
 • Peter Benoit: O cor amoris victima (solo);
 • César Franck: Ave Maria (duo);
 • Eugène Gigout: Toccata (orgel).

ZING ZANG ZONG bestaat 5 jaar en dat moet gevierd worden!

De organisatie groeide in de schoot van de Zomerschool van Antwerpen, een pedagogisch project voor anderstalige nieuwkomers van 6 tot 12 jaar.

ZING ZANG ZONG organiseert gratis muzieklessen voor kinderen, begeleidt muziekprojecten in scholen en heeft al 5 jaar een dynamisch kinderkoor. Terwijl de kinderen zingen en muziek maken krijgen de ouders Nederlandse les.

In januari 2017 startte ZING ZANG ZONG met een proefproject, “ZING ZANG ZONG maakt TAMTAM, een instrument voor integratie”, waarbij kinderen individuele instrumentles krijgen. Ze kunnen kiezen tussen viool, cello, harp, blokfluit en piano. De lessen gaan door in de Ma’Go en worden gegeven door professionele musici.

Na een succesvol benefietconcert vorig jaar door het kamerorkest “NUOVE MUSICHE” olv Eric Lederhandler, stelde het orkest voor om ook dit jaar een concert voor ZING ZANG ZONG te spelen in de prachtige Sint-Joriskerk.

Op 1 juli 2017 viert ZING ZANG ZONG zijn 5-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Sint-Joriskerk in Antwerpen.

Op het programma staan symphonie nr 36 van W.A.Mozart, het hobo-concerto van V.Bellini met Joost Gils als solist en enkele stukken met de kinderen en leraren van ZING ZANG ZONG.

Het concert begint om 20u. Inkom kost 15€ (10€ voor student, 60+, …).

Reserveren kan via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen is van harte welkom!

Veronica Joris – Joost Gils

De nieuwsbrief van de vrouwenbeweging voor de maand april kunt u afladen langs deze schakel.

Het team van Parochie Sociaal dankt iedereen die met een gift in natura onze mensen, die aan de rand van onze samenleving ronddolen, een nuttige verrassing bezorgd hebben. Ook voor de bijzondere bijdragen in speciën is het team erg dankbaar.

Nog altijd beschouwen we het als onze belangrijkste taak een stukje waardigheid aan mensen terug te geven die alles kwijt zijn. Armoede en uitsluiting leiden tot een mensonwaardig bestaan.

Daarom luisteren wij elke maandag- en vrijdagvoormiddag in de pastorij, vanuit presentie, aandachtig naar elk uniek verhaal. Wij volgen ongeveer 200 sukkelaars, elk met hun eigen dramatische levensverhaal. Dank zij uw hulp, langs Parochie Sociaal van Sint-Joris en het sociale project van Sint-Paulus, kunnen wij ook financieel bijspringen als onze gezinnen de eindjes echt niet meer aan elkaar kunnen knopen. Luiers, babymelk of medicatie zijn voor deze mensen vaak onoverkomelijke uitgaven. Maar ook voor schoolrekeningen– of uitstappen, kleding en schoenen steunen we onze gezinnen waar de nood hoogst is.

In 2016 hadden we 897 ontmoetingen met mensen, vooral moeders met kinderen, in schrijnende armoede. Wij ontvangen ze persoonlijk, luisteren en volgen hun noden op bij officiële instanties of bij vrijwilligers organisaties. We proberen hen wegwijs te maken in de medische en psychologische dienstverlening, maar ook in de wereld van OCMW, deurwaarders, de Lijn, verhuurders en scholen.

In 2016 konden wij, dank zij jullie aandacht, 30.241 EURO besteden aan noodzakelijke tussenkomsten voor bevallingen, uithuiszettingen, schoolrekeningen, deurwaarders, enz.

Een enorme som, maar vanwege het grote aantal ontmoetingen relatief beperkt voor 12 maandenlange gezinsmiserie .

En toch blijven deze hulpzoekers aanschuiven, ze zijn vooral erg dankbaar voor onze luisterende aandacht. Ze ervaren telkens weer dat wij hen wat menswaardigheid kunnen bieden.

Wij kunnen dit blijven doen dank zij uw steun.

U kan Parochie Sociaal op dit spoor houden door stortingen op BE 83 0017 5087 0915 - eenmalig of periodiek met een permanente opdracht op naam van "De Loodsen - Onthaal Sint Joris".

Alle persoonsgebonden uitgaven van Parochie Sociaal worden zorgvuldig en transparant bijgehouden. Iemand die hier inzage wil, maakt best een afspraak met Jef Sysmans.

Op maandag 23 januari en woensdag 25 januari kwamen wij respectievelijk met de kapelheren en de open parochieraad bij elkaar om de toekomst van de parochie te bespreken. De aanleiding was de vraag van het parochieteam, aangestuurd door mijzelf, om de zondagsviering te vervroegen naar 9.30 uur. Dit zou mij als pastoor van verschillende parochies in de gelegenheid stellen om bijna elke week in Sint-Joris voor te gaan. Het aantal gebedsleiders vermindert immers, de gastpriesters worden ouder en vanuit het bisdom wordt er gewerkt aan een grote Pastorale Eenheid voor heel Antwerpen. Het is nog niet duidelijk hoe het begrip ‘Zondagskerk’ gaat ingevuld worden in Antwerpen. Het is wel duidelijk dat er geen energie meer zal gestoken worden in geloofsgemeenschappen die ‘aan het uitsterven zijn’. De bestaande dynamieken zullen versterkt worden. De rest zal men stilletjes laten uitdoven. Als wij willen dat ook Sint-Joris op de pastorale kaart van Antwerpen blijft staan, dan zullen wij zelf voor de nodige dynamiek moeten zorgen.

Een interessant gesprek ontspon zich op de beide avonden. Er klonk twijfel over de toekomst, maar ook veel goede wil om te versterken wat er al is. Mensen komen graag naar Sint-Joris om verschillende redenen: omdat men er zich thuis voelt, men voelt zich aangesproken door de warme sfeer, men houdt van de verzorgde liturgie, de professionele muzikale begeleiding is een belangrijk pluspunt, ...

De grote vrees was wel dat een verschuiving van het uur de dynamiek die er nu nog is, zou verzwakken. Heel wat kerkgangers, onder wie ook kapelheren en –dames en vrijwilligers, gaven reeds te kennen dat 9.30 uur veel te vroeg is. Velen dreigden ermee te zullen afhaken.

In een lege kerk kunnen we uiteraard ook geen nieuwe beweging creëren.

Het besluit van de avonden was duidelijk. We behouden de misuren zoals ze zijn: zaterdag om 16 uur en zondag om 11 uur. Ondertussen zoeken we wel verder naar een compromis met de andere parochies. We zoeken naar nieuwe gebedsleiders. We blijven toekomstgericht werken. We moeten ook het bisdom durven bevragen: hoe zit dat met die Pastorale Eenheid? Hoe zit dat met die opleiding voor gebedsleiders?

Vragen genoeg dus om mee verder te werken!

Herman Augustyns

Beste parochianen en keuzeparochianen van de Sint-Jorisparochie.

Tot in augustus van het voorbije jaar en sedert zijn aanstelling was pastoor Guy Kibete steeds beschikbaar als voorganger tijdens minstens twee weekendvieringen iedere maand.

Sedert deze vertrokken is, zoekt pastoor Herman gastpriesters - en dit voor drie weekendvieringen per maand in onze Sint-Joriskerk.
Wanneer hem dat niet lukt, dan wordt een gebedsviering gepland.

Onze gebedsleidster Agnes Rouffaer heeft intussen haar ontslag aangeboden. Daardoor wordt ook de planning van gebedsvieringen vanaf januari 2017 extra ingewikkeld.

Een gevolg is dat op termijn de zondagsvieringen in Sint-Joris niet langer verzekerd kunnen worden.

Pastoor Herman heeft aan het parochieteam enkele denkpistes voorgelegd. Deze zijn evenwel dermate ingrijpend dat het parochieteam de meest voor de hand liggende opties wenst voor te leggen aan de parochie. Er worden twee vergaderingen gepland:
- Een vergadering met alle kapelheren op maandag 23 januari 2017 om 19:30 uur in het Schermershuis;
- Een parochieraad op 25 januari 2017 eveneens om 19:30 uur in het Schermershuis.

Deze boodschap betreft een formele uitnodiging om aan minstens één van deze vergaderingen deel te nemen.

We verontschuldigen ons voor misverstanden die ontstaan zouden kunnen zijn door eerdere publicaties op basis van achterhaalde gegevens.

Ter bevestiging: tijdens de maand januari 2017 vinden de zondagsvieringen in Sint-Joris nog steeds plaats om 11:00 uur.

Pastoor Herman en het parochieteam wensen allen een voorspoedig, gezond en gelukkig nieuw jaar 2017 toe.

Kerknet publiceerde op haar website een mooie en eenvoudige getuigenis van Malou Eelen - vandaag vrijwilligster in het pastoraal team van de Begijnenstraat.

Lees het volledige artikel langs deze internetschakel.

De werking van Parochie Sociaal is begonnen in januari 2012. Parochianen wilden hun pastoor - Paul Scheelen ("P.S.") - financieel steunen bij zijn acties om behoeftigen in onze stad - vaak vreemdelingen en gezinnen met schoolgaande kinderen - die de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen te helpen.

Geen feed gevonden