gebed

God, wij vragen Uw aanwezigheid op deze Goede Vrijdag.
Op het kruis werd uw Zoon aan handen en voeten en aan zijn hoofd en in zijn hart gepijnigd en gekwetst, omdat hij zonder ophouden uw woord wilde spreken.

een vraag naar bescherming en ontferming

Een avond als deze nodigt ons uit om stil te worden.

gebed

God, wees onze gezel op weg naar Pasen, maak ons bereid tot ommekeer, tot nieuw begin: tot mensen die vrede stichten en liefde geven, tot vrienden die anderen steeds opnieuw kansen geven, tot mensen die willen groeien naar het beeld dat gestalte heeft gekregen in Jezus. Schep in ons een nieuwe Geest die ons op weg zet naar een nieuwe geboorte.

Het covid-19 virus verhindert ons naar de Kerk te gaan om Eucharistie te vieren. Gelukkig hebben we de technische mogelijkheid om ons toch biddend en vierend met elkaar te verbinden. Ziehier een chronologische lijst van de vieringen die via radio, tv of internet kunnen gevolgd worden.

Dit jaar worden er geen palmtakjes uitgedeeld. Dat heeft niet alleen te maken met de plaag die in onze streek vrijwel alle buxusplanten beschadigd of gedood heeft, maar ook met het gegeven dat er geen Palmzondagvieringen kunnen doorgaan wegens de Covid-19 epidemie. Bij wijze van een alternatief biedt het bisdom een digitaal palmtakje aan.

Dit weekend is het Palmzondag. Omwille van de Covid-19 epidemie kunnen we deze niet samen vieren.

Palmzondag begint met een plechtige intocht, net zoals Jezus met onvoorstelbaar veel enthousiasme werd onthaald in Jeruzalem, toen Hij de stad binnenreed op een ezel (zoals koning Salomo – Dt 17, 16-17 & 1 K 1, 38), maar de eigenlijke eucharistieviering vertelt de Passie van de Heer.

Op 23 maart 2020 vierde mevrouw Yvonne Goor haar honderdste verjaardag.

We kennen de James Bond-film “You Only Live Twice” (1967), waar de schurk dacht dat hij James Bond al eerder had geëlimineerd en we kennen het verhaal van Lazarus, die door Jezus opgewekt wordt uit de dood om een tijdje later geëlimineerd te worden. Lazarus heeft dus 2 keer geleefd en is 2 keer gestorven, de eerste keer door ziekte, de tweede keer door moord.

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 19 april worden afgelast. Dat staat te lezen in een uitgebreide reeks richtlijnen van de bisschoppen.

De volledige communicatie van het bisdom vindt u langs deze schakel.

Geen feed gevonden