Het evangelie van de 14de zondag door het jaar is hetzelfde als dat van de viering van het Heilig Hart van Jezus, namelijk Mt 11, 25-30 (de lichte last); we verwijzen dan ook graag naar het artikel “Meer dan een gouden hart” dat op 17 juni verscheen. Vandaag concentreren we ons op één aspect van vers 25: Jezus zegt er ons dat de toegang tot Gods koninkrijk niet afhangt van ons studieniveau, maar eerder weggelegd is voor de “kleinen” (SV & NBG “kinderkens”). 

 • op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:
  • tussen 9:30 en 11:30 uur voor bezoek;
 • op zaterdag:
  • tussen 14 en 16 uur voor bezoek;
  • tussen 16 en 17 uur voor de eredienst;
 • op zondag:
  • tussen 10 en 11:15 uur voor bezoek;
  • tussen 11:15 en 12:15 voor de eredienst.

Dank voor uw begrip namens
het parochieteam en pastoor Herman Augustyns

Lieve mensen,
Beste parochianen van Sint-Anna-ten-Drieën, Sint-Walburgis en Sint-Joris,

Ik heb vandaag een bijzondere mededeling voor u.
Vandaag zijn we in vreugde hier samen om te vieren, eindelijk, na bijna drie maanden!
Ik besef dat deze mededeling een domper op de feestvreugde zal zijn, waarvoor mijn verontschuldigingen.

Vanaf 1 september zal ik niet meer bij jullie zijn.
De bisschop heeft mij gevraagd om een nieuwe opdracht te aanvaarden. Vanaf 1 september word ik parochiepriester in de Pastorale Eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus (de parochies in Boom en Rumst) en de Pastorale Eenheid Sint-Bernardus (de parochies in Niel-Schelle-Hemiksem).

Als men zegt in het Nederlands dat iemand een goed, of zelfs een gouden, hart heeft, dan bedoelt men dat die persoon heel lief is. In het geval van Jezus spreken we van een Heilig Hart, omdat Hij de hele mensheid lief had. We weten van Mt 5, 46 dat het geen kunst is om onze vrienden, familie en geliefden lief te hebben.

We kennen vooral de Passie (of de lijdensweg) van de Heer (denk bijvoorbeeld aan de Matthäus-Passion van Bach), maar Jezus vraagt dat we Hem liefhebben boven alles en iedereen. Ja, we moeten Hem volgen het koste wat het kost, wat de gevolgen ook mogen zijn. We moeten de hoogste prioriteit aan God geven. We weten allemaal dat Jezus, net zoals iedere tot de kruisiging veroordeelde, Zijn Kruis Zelf moest dragen (wie weet had Hij als zoon van de timmerman Zelf kruisen vervaardigd), maar we willen niet weten wat het betekent om zelf zijn kruis op te nemen: we moeten bereid zijn ons leven te geven voor Jezus. De Heer vraagt radicale onthechting van alles en iedereen, zelfverloochening en zelfs martelaarschap.

Met veel droefheid melden we het overlijden op 30 mei van mevrouw Amber Noboa (°11-07-1994) als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Amber was de echtgenote van Julien Shikayi en mama van Mattheo en Raphael.

We herdenken mevrouw Jet De Belser (°18-02-1926) die overleden is op 1 juni. Zij was een trouwe en devote parochiaan van Sint-Joris.

Beide uitvaarten vonden plaats in onze Sint-Joriskerk op 6 juni. De parochie biedt de families van beide overledenen haar diepste blijk van christelijk medeleven aan.

Helemaal in het begin werden de christenen beticht van kannibalisme (en later ook van vampirisme), omdat zij zogezegd het vlees (of lichaam) van Christus aten en Zijn bloed dronken. 

Beste parochianen, lieve mensen allemaal.

De coronacrisis heeft ook een grote impact op het liturgisch leven in onze parochie gehad.

Vanaf 8 juni werden de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad versoepeld zodat erediensten opnieuw kunnen plaatshebben. Vermits we ons willen gedragen als een “goede huisvader” hebben we ons daarop voorbereid, waarbij we het principe “veiligheid eerst” hanteerden. Ziehier enkele van de maatregelen die we genomen hebben. Gelieve deze zorgvuldig te bestuderen. Dank voor uw aandacht!

pastoor Herman Augustyns

Het is niet zomaar dat we het feest van de Heilige Drieëenheid vieren één week na Pinksteren: we hebben de Heilige Geest absoluut nodig om dit ingewikkelde dogma uit 325 en 451 te begrijpen. Het christendom is monotheïstisch, maar de Ene God bestaat uit 3 personen (God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest). Bovendien is Jezus 100% God én 100% mens. De lezingen behoren tot de mooiste stukken van de Bijbel. Kortom, het is driedubbel feest dit weekend.

Carlos Maes, voorzitter van de kapel van O.L.V. van het Kasteel, verneemt met veel droefheid dat op 28 mei laatstleden kapellid Constant (“Stan”) Geerts, echtgenoot van Simone Lenaers, overleden is. De uitvaart heeft plaatsgevonden in intieme familiekring. De kapel en het parochieteam bieden de familie van de overledene hun diepste blijk van medeleven aan.

Geen feed gevonden