Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (formulier KR-1)

Overeenkomstig artikel 7 §1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 3 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Joris te 2000 Antwerpen.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1) rooms-katholiek zijn;
2) de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3) in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie. Voor de parochie Sint-Joris betreft het de gemeente Antwerpen.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.
Zij moeten voor 09-02-2020 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Joris
ter attentie van E.H. Augustyns Herman
Mechelseplein 24
B-2000 Antwerpen

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2) en 3).

Na 15-02-2020 zullen de naam, voornaam en het volledig adres van de kandidaten bekend gemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Joris te 2000 Antwerpen.

Opgemaakt op 07-01-2020 te 2000 Antwerpen.
E.H. Augustyns Herman, door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Joris te 2000 Antwerpen.

2020nieuwjaarskaart

Kerstkaart

Op kerstavond, volgende dinsdag dus, is er om 20.00 uur een kerstviering in onze kerk. De voorganger is Z.E.H. Jef Smits. Annelies en Rachel zorgen voor sfeervolle muziek van barokcomponisten als Bach, Händel, Buxtehude, Haydn en Crüger en daarnaast ook meer eigentijdse Vlaamse kerstliederen van componisten als Flor Peeters, Armand Preud'homme en Achiel Van Beveren. De muziek wordt gebracht aan het koororgel beneden.

Op kerstdag zelf gaat pastoor Augustyns voor in de mis om 11.15 uur. Peter Ickx (contratenor) en Hans Cammaert (viool) brengen klassieke en romantische muziek van Gounod, Mozart en Cherubini aan het grote Merklin-orgel boven.

In beide vieringen is er muziek vanaf ongeveer een kwartier voor de dienst.

Het team vrijwilligers van Parochie Sociaal wil ook dit jaar alle gezinnen die op het onthaal van maandag en vrijdag voor een gesprek op onze pastorie ontvangen worden, een kleine attentie meegeven als kerst- en nieuwjaarsgeschenk. Een cadeautje van U!
Eenvoudige producten voor lichaamshygiëne worden in een mooie verpakking gestoken en zijn ieder jaar een moment van waardering voor hen, die dit gebaar hard zullen appreciëren in onze stad.
Zeepjes, tandpasta, shampoo, deodorant, douchegel… kan u als gift in natura in de manden of dozen achteraan in de kerk afgeven tot en met 5 januari.
DOE MEE
Natuurlijk is een omslag met uw bijdrage in contanten ook welkom.
Maurice

Wij wensen onze leden en hun familie warme en gezellige kerstdagen en we hopen dat 2020 voor iedereen een jaar vol vreugde mag worden.

in december

Op 7 december vindt in onze kerk een concert plaats met als thema "de vier tradities van de Griekse mandoline muziek". Dit concert kadert in een onderzoeksproject aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen van Maria en Elina Markatatou.

Wie is Jezus voor u?

Tijdens het weekend van 29 november viert het kunstevenement "To Be Antwerp" zijn vierde verjaardag.

Op zondag 15 december is er om 15 uur in onze kerk een kerstconcert. De solisten zijn Helga Van Campenhout (sopraan), Peter Ickx (altus), de cappella di alberio (jongerenkoor) en het Arsace consort. De dirigent is Dimitri Goethals.

Reservatie: www.provoce.be

Geen feed gevonden