Op deze 18de zondag door het jaar gaan we dieper in op het overbekende verhaal van de broodvermenigvuldiging, het enige mirakel dat in de 4 evangeliën voorkomt en dat 6 maal verteld wordt. Het is een uitgelezen moment om de letterlijke en de figuurlijke/symbolische lezing te belichten en om te komen tot een meervoudige lezing met een veelvoud aan zingeving.

Wie vindt er niet graag een koopje in de Kringwinkel, op de Rommelmarkt of tijdens de solden? In de parabel van de verborgen schat lezen we dat het zoeken en vinden van het Koninkrijk veel leuker is dan het vinden van gelijk welke aardse schat. Jezus had dat ook al in de Bergrede gezegd: “zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid” (Mt 6, 33); “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven inbreken om te stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen” (Mt 6, 19-20).

In het tweede deel van de parabelrede (Mt 13) vertelt Jezus hoe gemakkelijk er onkruid groeit tussen de tarwe en Hij legt uit dat het onkruid symbool staat voor “de kinderen van het kwaad”. Van de oude zegswijze <<onkruid vergaat niet>> weten we dat het slechte moeilijk uit te roeien valt; integendeel, het slechte heeft neiging om het goede te overwoekeren. De parabel wil ons nog een andere les aanreiken: de “knechten” zijn te gebrand op het “bijeengaren” (lees: uittrekken, wieden) van het onkruid. Bij Zijn uitleg gaat Jezus niet in op dit voorstel van de knechten. In de parabel zelf zegt de Heer duidelijk “neen”: de Heer is bang dat de knechten bij het bijeengaren van het onkruid per ongeluk ook wat goede tarwe zouden uittrekken. Jezus zegt expliciet dat het wieden & verbranden  van het onkruid pas zal gebeuren “op het einde van de wereld”.

Het evangelie van de 14de zondag door het jaar is hetzelfde als dat van de viering van het Heilig Hart van Jezus, namelijk Mt 11, 25-30 (de lichte last); we verwijzen dan ook graag naar het artikel “Meer dan een gouden hart” dat op 17 juni verscheen. Vandaag concentreren we ons op één aspect van vers 25: Jezus zegt er ons dat de toegang tot Gods koninkrijk niet afhangt van ons studieniveau, maar eerder weggelegd is voor de “kleinen” (SV & NBG “kinderkens”). 

 • op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:
  • tussen 9:30 en 11:30 uur voor bezoek;
 • op zaterdag:
  • tussen 14 en 16 uur voor bezoek;
  • tussen 16 en 17 uur voor de eredienst;
 • op zondag:
  • tussen 10 en 11:15 uur voor bezoek;
  • tussen 11:15 en 12:15 voor de eredienst.

Dank voor uw begrip namens
het parochieteam en pastoor Herman Augustyns

Lieve mensen,
Beste parochianen van Sint-Anna-ten-Drieën, Sint-Walburgis en Sint-Joris,

Ik heb vandaag een bijzondere mededeling voor u.
Vandaag zijn we in vreugde hier samen om te vieren, eindelijk, na bijna drie maanden!
Ik besef dat deze mededeling een domper op de feestvreugde zal zijn, waarvoor mijn verontschuldigingen.

Vanaf 1 september zal ik niet meer bij jullie zijn.
De bisschop heeft mij gevraagd om een nieuwe opdracht te aanvaarden. Vanaf 1 september word ik parochiepriester in de Pastorale Eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus (de parochies in Boom en Rumst) en de Pastorale Eenheid Sint-Bernardus (de parochies in Niel-Schelle-Hemiksem).

Als men zegt in het Nederlands dat iemand een goed, of zelfs een gouden, hart heeft, dan bedoelt men dat die persoon heel lief is. In het geval van Jezus spreken we van een Heilig Hart, omdat Hij de hele mensheid lief had. We weten van Mt 5, 46 dat het geen kunst is om onze vrienden, familie en geliefden lief te hebben.

We kennen vooral de Passie (of de lijdensweg) van de Heer (denk bijvoorbeeld aan de Matthäus-Passion van Bach), maar Jezus vraagt dat we Hem liefhebben boven alles en iedereen. Ja, we moeten Hem volgen het koste wat het kost, wat de gevolgen ook mogen zijn. We moeten de hoogste prioriteit aan God geven. We weten allemaal dat Jezus, net zoals iedere tot de kruisiging veroordeelde, Zijn Kruis Zelf moest dragen (wie weet had Hij als zoon van de timmerman Zelf kruisen vervaardigd), maar we willen niet weten wat het betekent om zelf zijn kruis op te nemen: we moeten bereid zijn ons leven te geven voor Jezus. De Heer vraagt radicale onthechting van alles en iedereen, zelfverloochening en zelfs martelaarschap.

Met veel droefheid melden we het overlijden op 30 mei van mevrouw Amber Noboa (°11-07-1994) als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Amber was de echtgenote van Julien Shikayi en mama van Mattheo en Raphael.

We herdenken mevrouw Jet De Belser (°18-02-1926) die overleden is op 1 juni. Zij was een trouwe en devote parochiaan van Sint-Joris.

Beide uitvaarten vonden plaats in onze Sint-Joriskerk op 6 juni. De parochie biedt de families van beide overledenen haar diepste blijk van christelijk medeleven aan.

Helemaal in het begin werden de christenen beticht van kannibalisme (en later ook van vampirisme), omdat zij zogezegd het vlees (of lichaam) van Christus aten en Zijn bloed dronken. 

Geen feed gevonden