Beste parochiaan of gelovige verbonden met de Sint Joriskerk.

Sedert 2 januari worden in de Sint-Joriskerk opnieuw litugische diensten aangeboden, evenwel met maximaal 15 aanwezigen (exclusief de voorganger, de lector, de koster, de organist en de steward). Lees hier hoe u zich kan registreren om deel te nemen.

De vastenkalender van Broederlijk Delen biedt gevarieerd materiaal aan om 40 dagen lang op weg te gaan naar Pasen. Het centrale thema is dit jaar: “40 dagen vasten voor verandering”.

U kan deze bekomen langs het secretariaat van de Sint-Jorisparochie. Dit is hoe het werkt:

  • u vult dit online formulier in; en
  • u schrijft € 6 over naar de rekening van Sint-Joris Antwerpen vzw (BE63 0001 0014 3608);
  • met als mededelingen uw postadres en “vastenkalender 2021”.

Het secretariaat zorgt dan voor de bestelling en stuurt uw exemplaar op met de brievenpost.

Opgelet: de bestellijst wordt afgesloten op 3 februari.

Bij Marcus gaat het allemaal snel: Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper en op de proef gesteld in de woestijn, de Doper is nu “gevangengenomen” en Jezus volgt hem op in Galilea. De boodschap van Jezus Zelf is gelijkaardig: het Koninkrijk (Rijk Gods) is nabij, want de Koning is er al. Alle mensen, Joden én heidenen, worden uitgenodigd om toe te treden tot het Koninkrijk, op voorwaarde dat ze zich afkeren van hun zonden en zich bekeren tot de Heer Jezus als Christus/Messias, de enige Bemiddelaar. Jezus roept 4 vissers op om Hem te volgen: de broers Simon (Petrus) & Andreas, alsook de broers Jacobus & Johannes. Het volstaat niet dat die 4 vissers hun job laten vallen: ze worden meteen uitgenodigd om van job te veranderen, ze moeten namelijk mensen gaan opvissen, dat wil zeggen evangeliseren, “alle volkeren tot [Z]ijn leerlingen” maken (Mt. 28, 19). De 4 eerste leerlingen laten hun visserij vallen en volgen gedwee de Heer in een onbekend avontuur. De beeldspraak “vissers van mensen” lag voor de hand: vissen en evangeliseren vergen minstens 5 gemeenschappelijke kwaliteiten.

Na de proloog en een beschrijving van het optreden van Johannes de Doper, beschrijft de evangelist Johannes de roeping van de eerste leerlingen. “Dit is de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament”, zegt het Missaal (pag. 663).

De zondag “Doop(sel) van Christus” luidt het einde van de Kersttijd in. De feestdagen zijn achter de rug, er is veel geld uitgegeven en dan klinkt het Evangelie soms erg confronterend. Het Missaal (2007, pag. 131) leidt de eerste lezing (Js 55, 1-11) als volgt in: “Om de vruchten te genieten van het eeuwig verbond dat de profeet Jesaja aankondigt, moeten wij arm zijn, verlangend uitzien naar God, en hunkeren naar zijn woord.”

Het doet denken aan de eerste zaligspreking (Mt 5, 3): “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen” (Willibrordvertaling 1975).

In de Bijbel in Gewone Taal (2014) wordt dat: “Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.”

De Bijbel Dichtbij (2017, pag. 1714) verduidelijkt de BGT vertaling: “hoe minder je hebt, hoe meer je begrijpt dat je niet zonder God en andere mensen kunt.”

Het feest Openbaring des Heren is in de volksmond beter bekend als Drie Koningen, maar het is onzeker dat ze met 3 waren (wel hadden ze 3 geschenken bij), het waren in ieder geval geen Koningen (de Willibrord-vertaling spreekt van “Wijzen uit het Oosten”; de Neo-Vulgaat van “Magi”). De Koning waarvan sprake in het Evangelie is Herodes de Grote, een vazalkoning over Judea: hij had zich bekeerd tot het Jodendom om politieke redenen en wou vooral de status quo bewaren door te collaboreren met de Romeinse heersers. Herodes wou natuurlijk helemaal geen hulde gaan brengen aan het Kind, dé (pasgeboren) Koning der Joden. Later maakte hij zich dan schuldig aan de kindermoord te Betlehem. De “hogepriesters en schriftgeleerden” wisten uiteraard dat de Messias moest en zou geboren worden in Betlehem: het was een Messiaanse voorspelling van de profeet Micha (Mi 5, 1). Er is trouwens ook nog een Bethlehem in Galilea, op 7 km van Nazareth, 140 km ten noorden van het Bethlehem in Judea, dat op minder dan 10 km van Jeruzalem ligt.

Beste parochiaan of gelovige verbonden met de Sint Joriskerk.

Zoals jullie weten heeft de overheid op 13 december een versoepeling toegestaan ivm de publieke erediensten.

Op Kerstavond en op de zondag van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef lezen we overbekende fragmenten uit het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie: Lc 2, 1-14 “Heden is ons een Redder geboren” en Lc 2, 22-40 “De opdracht in de Tempel”. Meteen begrijpen we ook waarom Kerstmis zo’n geliefd feest is. 

Het spreekwoord “wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd” is van toepassing op de Schriftlezingen van de vierde zondag van de Advent. Het contrast tussen de eerste lezing en het Evangelie van de dag is opvallend: David ziet alles groots (een groot paleis voor hem en een grote Tempel voor God), terwijl “het grootste heilsgebeuren” gaat plaatsvinden in een “bescheiden Palestijnse woning” (Missaal, 2007, pag. 65).

Beste parochianen en gelovigen.
Als gevolg van de lockdownmaatregelen opgelegd door het Belgische overlegcomité is het tot minstens 15 januari slechts beperkt mogelijk om fysiek aanwezig te zijn bij eucharistievieringen. Dankzij de moderne communicatiemiddelen bestaan er gelukkig meerdere alternatieven. Ziehier een overzicht:

Geen feed gevonden