Een “Ecce Homo Ziehier de mens” is in de beeldende kunst traditioneel een afbeelding van Jezus na dat hij gegeseld werd, met een doornenkroon gekroond, een mantel omgehangen kreeg en zo aan het volk getoond wordt. Het is een beeld van een mens in al zijn onmacht en vernedering. Het beeld is symbool geworden van de machteloze schamelheid in elke mens.

Binnenkort wordt er in de buurt van onze kerk een kunstproject rond het klassieke thema van de Ecce Homo. Het kunstproject wil het thema verkennen zoals dat in de hedendaagse Belgische kunst wordt geïnterpreteerd. De tentoonstelling wil tonen op welke manieren de hedendaagse kunstenaar in België het huidig mensbeeld benadert en hoe hij de mens vandaag de dag in beeld brengt. We leven in een tijdsgeest waarin de mensheid en de menselijkheid op allerlei vlakken geweld wordt aangedaan. Alle kunstdisciplines komen aan bod: schilderkunst, collage, sculptuur installatie, video, film, fotografie …

Het project komt voort uit een idee van Galerie GEUKENS & DE VIL in samenwerking met MARION DE CANNIERE en kunstjournalist ERIC RINCKHOUT.

Het hele ECCE HOMO project is een unieke samenwerking geworden door zeer uiteenlopende instanties en organisaties, die alle werken tentoonstellen: Ackermans & Van Haaren, bank J. Van Breda & Co, Museum Mayer van den Bergh en Museum Maagdenhuis, het Instituur voor Tropische Geneeskunde, ZNA Sint-Elisabeth, Galerie Geukens & De Vil, Marion de Cannière, de Stad Antwerpen èn onze Sint-Joriskerk.

In onze kerk hebben we geen ‘klassieke’ Ecce Homo. En toch: boven de zijdeur naar de gang naar het Schermershuis en de Schermersstraat, wordt Jezus afgebeeld, met zijn rug naar de toeschouwer. Hij staat voor de machthebbers die hem veroordeeld hebben. Je kan zijn gelaat niet zien. Maar je ziet wel hoe zijn mantel hangt over zijn afhangende schouders en gebogen rug. De gebroken mens, heel subtiel, niets bloederigs, maar zeer ontroerend.

Er komen in de Sint-Joriskerk werken van zes eigentijdse Belgische kunstenaars (waarover volgende week meer). De kunstwerken worden geplaatst en sommige zijn zelfs gecreëerd in dialoog met de structuur en/of functie van onze Sint-Joriskerk.

De tentoonstelling loopt van 17-11-2017 tot 25-02-2018.

Meer informatie volgt. Er zal ook een beroep gedaan worden op een aantal vrijwilligers die een stuk/stukje van de permanentie op zich nemen. Uitnodigingen zijn onderweg.

De tentoonstelling is een unieke kans om de Sint-Joriskerk èn de Sint-Jorisparochie een plaats te geven in een wijk waar geloof en kerkelijkheid steeds zeldzamer worden, niet als het gevolg van slechte wil, maar als het resultaat van onwetendheid.

Naast het aanbieden van een platform voor de kunstenaars, heeft het project eveneens als doel om zelf actief bij te dragen tot de ontwikkeling van de mens op humanitair vlak. Bijgevolg zal bij verkoop een deel van de opbrengst geschonken worden aan HUMAN RIGHTS WATCH. Binnen HRW richten de organisatoren zich specifiek op de kinder- en vrouwenrechten divisie.

StG, vrij naar interne documenten van de organisatie.

Geen feed gevonden