Beste parochianen,

Tijdens de zomervakantie hebben enkele leden van de werkgroep liturgie hard gewerkt aan een nieuwe orde van de dienst voor gebedsvieringen. Niet omdat we zo graag dingen willen vernieuwen of veranderen, maar wel omdat we meer willen aansluiten bij de orde van dienst zoals het bisdom die bepaald heeft.

Deze begint met een processie met het lectionarium en de ciborie, gevolgd door een begroeting, een lied, gebedsintenties, de woorddienst, een bezinning, de geloofsbelijdenis, een gebed om verzoening en vrede, het Onze Vader, de voorbereiding op de communie en de communie zelf, een stille bezinning om dank te zeggen, opnieuw een lied, een slotgebed, het wegbrengen van het lectionarium en de ciborie, mededelingen en oproepen, en ten slotte de wegzending.

Trouwe parochianen merken het onmiddellijk op: er is geen Kyrie-litanie voorzien, geen Gloria, geen offergaven van brood en wijn en dus ook geen collecte tijdens de dienst (wel wordt een financiële bijdrage gevraagd bij het buitengaan van de kerk). Daarbij komt dat een gebedsleider in principe nooit achter het altaar staat en geen ceremoniële daden verricht die gereserveerd zijn voor een eucharistieviering onder de leiding van een gewijde ambtsdienaar.

Enerzijds willen we ons houden aan de regels van het bisdom, anderzijds beseffen we heel goed dat onze parochianen gewend zijn aan een traditionele gebedsdienst die mooi aanleunt bij “een echte eucharistieviering”. Niemand wil dat er parochianen afhaken door een hervorming.

We hebben geprobeerd om “de kerk in het midden te houden” en hebben een liturgie uitgewerkt die beantwoordt aan de regels van het bisdom en die toch de traditionele rijkdom van de rituelen behoudt. Bent u geïntrigeerd? Kom dan zeker naar uw parochiekerk op 7 en 8 september en op 5 en 6 oktober. Het zal, als God het wil, heel bijzonder zijn: U als kerkgemeenschap zal - meer dan ooit! - centraal staan.

Laat ons dit samen uitproberen. Opmerkingen zijn overigens altijd welkom!

Namens pastoor Herman Augustyns en de werkgroep liturgie.

e-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geen feed gevonden