"Rozen verwelken en scheepjes vergaan,
maar onze vriendschap zal blijven bestaan".

Herkennen jullie dit karamellenversje uit onze jeugdjaren? Jazeker, de tijd van poëziealbums met zoetige prentjes is lang voorbij. Alles verandert en wij veranderen mee. Ruim 53 jaar geleden werd Vrouwenbeweging Sint-Joris als afdeling van KAV gesticht. In enkele jaren tijd groeide zij uit tot een vereniging van meer dan 400 leden. Zij waren sterk verankerd in de hele buurt.

 Maar de laatste jaren stagneerde het ledenbestand en begon terug te lopen. Toch ging het bestuur enthousiast door met een afwisselend aanbod van maandelijkse activiteiten. En ook al werd de groep kleiner, ze werd ook hechter en de sfeer bleef warm en hartelijk. En toch... af en toe begonnen we ons vragen te stellen, want de opkomst was soms wat magertjes en we werkten met verlies. Hoe lang zou onze vereniging levensvatbaar blijven? Jongeren maken nu eenmaal andere keuzes voor hun ontspanning en vriendencontacten.

Het bestuur wikte en woog en kwam tot het besluit om te "eindigen in schoonheid". Eind 2019 zal de Vrouwenbeweging stoppen met haar activiteiten, al zijn we er ons wel van bewust dat veel leden hier oprecht spijt van hebben. Maar eerst gaan we samen nog vier maanden door en bovendien denken we nog na over een feestelijk einde. Wij vertrouwen er ook op dat de vriendschap tussen de leden zal blijven bestaan zoals het versje van de aanhef van deze brief zegt.

Met hartelijke groeten van het hele bestuur en tot ziens bij onze activiteiten!

Bieke, Lenie, Lieve, Marianne, Myriam, Nicole, Noëlla.

NVDR: Het parochieteam en de gehele parochiale gemeenschap dankt de Vrouwenbeweging voor haar jarenlange inzet voor de parochie. Met het opheffen van de Vrouwenbeweging verliest de parochie een stuk van haar hart.

Geen feed gevonden