Leven met een lichaam dat niet echt meewil,
Een gezondheid die vaak op een laag pitje staat,
De vraag “Waarom?” die nooit ver weg is…
Tal van mensen worden ermee geconfronteerd.

Chris Blanckaert is erin geslaagd om hiermee aan de slag te gaan. Het resultaat is een geheel van 14 schilderijen, 14 kruiswegstaties met als thema: “Kruisweg ten Leven.”

Wij mogen niet alleen haar werk tentoonstellen, Chris zal zelf ook een avond bijhorende teksten komen voordragen, ondersteund door de muziek van Vincent Ceulemans O. Praem.

De werkgroep Oecumenisch Gebed van de Antwerpse Raad van Kerken nodigt u hiervoor uit :

Locatie : St. Joriskerk – Mechelseplein – Antwerpen.

Programma :

Tentoonstelling
Woensdag 13 – donderdag 14 – vrijdag 15 november 2019 van 09.30uur tot 15.30uur.
Zaterdag 16 november 2019 van 14.00uur tot 16.00uur.
Zondag 17 november 2019 van 09.30uur tot na de viering die aanvangt om 11.15uur.

Voordracht en meditatie
Donderdag 14 november om 19.30 uur.
Aansluitend gelegenheid tot napraten.

Geen feed gevonden