Afdrukken
Categorie: hoofdartikel
Hits: 1334

Wie is Jezus voor u?

De laatste zondag van het liturgisch jaar draagt de prachtige naam “Christus-Koning”, maar de grote vraag is welk opschrift wij vandaag boven het Kruis plaatsen. We weten allemaal dat de C of de K van Christus (Kristus) steeds meer weggemoffeld wordt in onze maatschappij, maar voor ons blijft Jezus Christus de Redder, de Verlosser, de Heiland.

De indrukwekkende Christus-hymne (Kol 1, 15-20) kroont Christus tot koning van het heelal, waardoor wij altijd weer gaan zeggen “door Hem en met Hem en in Hem”. Het Lucas-evangelie staat in schril contrast met de vorige lezing: Jezus hangt hulpeloos aan het Kruis met een sarcastisch opschrift boven Zijn hoofd “dit is de koning der Joden” (INRI). Hoongelach alom; slechts enkele mensen beseften dat de gekruisigde Jezus daadwerkelijk de Christus was, de enige bemiddelaar die ons naar hét Koninkrijk bij uitstek leidt, namelijk het Koninkrijk van God de Vader. In de hoop dat Jezus de koning van uw hart is…
Bernard