Op zaterdag 15 februari 2020 is Rita Van Broekhoven overleden.

Ze groeide op als een echte Sinjoor en woonde met haar echtgenoot, Paul Majean, lang onder onze kerktorens. 

Rita was veel meer dan een zondagsparochiaan. Ze hield van engagement.

Zo leerde ik haar kennen in de stuurgroep die in 1998, onder impuls van pastoor Frans Verhaart, de start van het Sint-Joris parochieteam voorbereid heeft. Dat was een programma met veel vergader- en vormingsavonden. Ik denk dat Rita er nooit één gemist heeft. 

Dit gold ook voor de parochieraden en voor de bijbelstudiegroep waaraan zij actief deelnam.  

Vele jaren was zij animator van het team van onze doopselcatechisten. Zij bezocht in onze naam talrijke jonge ouders van wie hun kindje in onze kerk gedoopt werd. 

Thuis gaf zij, intussen al een tijdje geleden, als catechist  aan de kandidaat vormelingen de nodige vorming.

Ook in onze vrouwenbeweging was zij jarenlang een actief lid, zelfs gedurende een korte periode bestuurslid. 

Op de feestelijke maaltijd ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum was er tussen de talrijke familieleden zowaar een tafel gereserveerd voor hun Sint-Joris relaties. 

Rita was nooit fel in het debat, maar als zij sprak werd er wel geluisterd. We hebben haar leren kennen als een bezorgde, gevoelige en gelovige moeder.

Na een beroerte in de zomer van 2016 werd het leven voor haar, voor haar echtgenoot, voor haar kinderen en voor haar vrienden een dagelijkse beproeving. Het is troostend te weten dat Rita in alle sereniteit de oversteek naar de andere oever gemaakt heeft. 

Rita: bedankt! 

Wij bidden opdat haar het voorrecht moge gegund worden om God’s zegen over de Antwerpse gelovige gemeenschap te verkrijgen.

Maurice

Geen feed gevonden