De redactie vestigt uw aandacht op de volgende communicatie (2020-03-12) van de Belgische bisschoppen:

Naar aanleiding van de covid-19 epidemie hebben de Belgische bisschoppen beslist om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.
Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.
De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.
De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.
Kerknet, Cathobel, KTO, Kerk en Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.
De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus covid-19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

Zeer concreet betekent dit dat er vanaf het weekend van 14-15 maart en tot en met 3 april geen vieringen zullen zijn in Sint-Joris op zaterdag en zondag. U blijft evenwel welkom voor een persoonlijk gebed in onze kerk tijdens de normale openingsuren in de week.

Geen feed gevonden