Omdat bidden een universeel middel is om menselijke broederschap te behouden en te cultiveren, stelt paus Franciscus aan alle christenen en ook aan de gelovigen van andere religies voor om op donderdag 14 mei 2020 samen een dag van gebed, vasten en liefdadigheid te beleven. Wij gaan dan samen God smeken voor hulp en inspiratie om de covid-19 pandemie te overwinnen.

Voor onze Sint-Jorisparochie is deze dag ook bijzonder, want exact 5 jaar geleden heeft E.H. Herman Augustyns toen zijn ambt om pastoor te worden in onze gemeenschap aanvaard. Net zoals dit jaar viel de datum op een donderdag, meerbepaald op Hemelvaartsdag.

Van harte gefeliciteerd aan hem om onze herder te willen zijn, ook in deze moeilijke tijd.

Carlos

Geen feed gevonden