Beste parochianen, lieve mensen allemaal.

De coronacrisis heeft ook een grote impact op het liturgisch leven in onze parochie gehad.

Vanaf 8 juni werden de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad versoepeld zodat erediensten opnieuw kunnen plaatshebben. Vermits we ons willen gedragen als een “goede huisvader” hebben we ons daarop voorbereid, waarbij we het principe “veiligheid eerst” hanteerden. Ziehier enkele van de maatregelen die we genomen hebben. Gelieve deze zorgvuldig te bestuderen. Dank voor uw aandacht!

pastoor Herman Augustyns

de kerk

De in- en uitgangen van de kerk zijn strikt gescheiden: de rechtse deur dient als ingang, de linkse als uitgang. Dit zal duidelijk visueel aangegeven worden. De deuren worden met spieën geblokkeerd in openstaande toestand, zodat de kerkgangers de klinken niet hoeven aan te raken. De blauwe poort in de Schermersstraat blijft afgesloten.

Achteraan in de kerk bevindt zich ontsmettende handgel.

Het aantal stoelen in de kerk werd gereduceerd om te voldoen aan de 1,5 m afstandsregel. Als gevolg hiervan zijn er slechts 70 zitplaatsen beschikbaar. Voor koppels die onder hetzelfde dak leven werden twee stoelen naast elkaar voorzien.

De wijwatervaten zijn leeg en alle folders en muziekblaadjes werden verwijderd

De toiletten zijn enkel bij hoogdringendheid toegankelijk. Het toilet zal na elk bezoek ontsmet worden.

tijdens de viering

Wie symptomen heeft van COVID-19 blijft thuis.

Bij het betreden van de kerk worden de kerkgangers door een kapelheer in het portaal uitgenodigd de 1.5 m afstandsregel te respecteren en hun handen te ontsmetten. Het gebruik van mondmaskers tijdens de viering is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

Er is geen intrede- en ook geen uittredeprocessie.

Bij de omhalingen dragen de kapelleden mondmaskers en gebruiken zij handschoenen.

De vredeswens gebeurt vanop afstand middels een vriendelijk gebaar.

Bij de communie stelt een kapellid zich op in de middengang, en geeft hij/zij teken aan de gelovigen die zich naar voor wensen te begeven (zoals bij uitvaarten). De voorganger ontsmet zijn handen voor het uitdelen van de communie en draagt een mondmasker. Er is geen communie op de tong. Na de communie keren de kerkgangers terug langs de zijbeuken.

De kerkgangers worden verzocht na de viering niet te blijven praten op straat.

Geen feed gevonden