Afdrukken
Categorie: hoofdartikel
Hits: 459

Helemaal in het begin werden de christenen beticht van kannibalisme (en later ook van vampirisme), omdat zij zogezegd het vlees (of lichaam) van Christus aten en Zijn bloed dronken. 

De Joodse toehoorders kenden wel het hemelse manna in de woestijn, maar toen Jezus verklaarde dat Hij “het levende brood dat uit de hemel is neergedaald” was, begrepen ze er niets van. Het drinken van bloed was verboden en al helemaal aanstootgevend: “Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik [JHWH] sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken, want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening.” (Lev. 17, 11)

Jezus had het uiteraard figuurlijk bedoeld; vlees en bloed verwijzen naar de Gekruisigde. Jezus zou Zijn lichaam geven als een offer. Men zegt dat het Johannes-evangelie geen instelling van de eucharistie kent (wel een voetwassing), maar hier stelt Jezus met klem (2 x “amen”), negatief en positief, dat het eten van Zijn lichaam (brood) en het drinken van Zijn bloed (wijn) levensnoodzakelijk zijn. We zien een herhaling van de 1ste van de 7 “ik ben”-uitspraken (Joh. 6, 35) en dan blijkt dat Jezus’ Lichaam niet alleen het levende brood, maar ook het levengevende brood is. De wederzijdse éénwording met Jezus op spiritueel vlak is onze enige kans op “eeuwig leven”…

Dat is hét mysterie van het geloof tijdens de consecratie: “dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond”. Na het doopsel en het vormsel is de eucharistie het 3de en laatste sacrament van de christelijke initiatie. Op een mysterieuze manier worden de christelijke gelovigen “meer en meer de schatten van het goddelijk leven deelachtig” (Paulus VI, in Katechismus van de Katholieke Kerk, 1995, §1212).

De jongeren gebruiken graag de uitdrukking “geen leven”, bijvoorbeeld om iemand aan te duiden die geen internet heeft of die zich uitslooft voor school. Waar is de tijd van “extra ecclesiam nulla salus” (buiten de Kerk geen heil)? Sinds Vaticanum II heeft de Katholieke Kerk dit wat genuanceerd, maar de woorden van Jezus blijven uiteraard intact en bieden weinig marge voor lichtzinnige nuancering.

Bernard