Als men zegt in het Nederlands dat iemand een goed, of zelfs een gouden, hart heeft, dan bedoelt men dat die persoon heel lief is. In het geval van Jezus spreken we van een Heilig Hart, omdat Hij de hele mensheid lief had. We weten van Mt 5, 46 dat het geen kunst is om onze vrienden, familie en geliefden lief te hebben.

Onze vijanden liefhebben, dat is andere koek en het veronderstelt een goddelijke volmaaktheid, een echt heilig hart. Het is die allesomvattende liefde die aan het Kruis doorboord moest worden; het water en het bloed dat eruit stroomden zijn de bronnen van de Kerk en haar sacramenten. De devotie van het H. Hart stamt uit de late Middeleeuwen.

De eerste lezing (Dt 7, 6-11) schetst de Israëlieten als “uitverkoren” volk dat aan Jahwe gewijd is. Hetzelfde boek (Dt 30, 11-14) stelt dat Gods geboden niet “te zwaar” zijn; het boek Psalmen voegt eraan toe dat God “mild” is (Ps 25, 8 & Ps 34, 9). Volgens het Nieuwe Testament (Hnd 15, 10) zijn de Israëlieten of de Joden nooit in staat geweest om de wet van Mozes of althans het wetticisme van de 613 mitszvot, opgelegd door de Farizeeën, te volgen. Daarom stelt Jezus in het Evangelie (Mt 11, 29-30) om Hem te volgen, om Zijn juk op de schouders te nemen. Er is geen grote wetgeleerdheid voor nodig; het is beter de onschuldige mentaliteit van “kinderkens” (Mt 11, 25 in SV & NBG) te hebben om Jezus te volgen. Volgens de tweede lezing lijkt het simpel: “God is liefde” (1 Joh. 4, 8). “Elkander liefhebben” volstaat. In die zin lijkt het veel eenvoudiger om Jezus te volgen dan de 613 mitszvot in acht te nemen. Helaas, zo zegt Mt 7, 13-14, zullen slechts weinig mensen de smalle weg naar de nauwe poort vinden. Het is dan ook niet voor niks dat we het feest van het Heilig Hart van Jezus vieren 3 weken na Pinksteren: we hebben de Heilige Geest absoluut nodig om Jezus te kunnen volgen.

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », schreef Blaise Pascal rond 1662 : het hart heeft redenen die de rede (de ratio, het verstand) niet kent. Pascal heeft dit verduidelijkt : «c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison». Heel vrij vertaald : we voelen God aan met het hart, niet met het verstand.
Op eigen kracht en met ons beperkte verstand kunnen we niet tot Jezus komen: het is noodzakelijk dat Gods Heilige Geest ons “trekt” (Joh. 6, 44). Alleen dan kunnen wij de deemoedige koning die op een ezel rijdt (h)erkennen (naar Zach. 9, 9).

Bernard

Geen feed gevonden