Op 23 augustus vierden we het afscheid van pastoor Herman in onze parochie. Vanaf 1 september neemt hij een immers nieuwe opdracht op als parochievicaris in de Rupelstreek.

Tijdens de eerste lezing uit de profeet Jesaja hoorden we dat de Heer de sleutel van Davids huis overhandigt aan zijn dienaar Eljakim. Volgens het Evangelie geeft Jezus aan Petrus de sleutels van het Rijk der hemelen.

F0034a36

Bij haar inleiding wees Hilda Coenen als gebedsleidster op de parallellen tussen de lezingen van het weekend met het ontvangen door pastoor Herman van de symbolische gouden sleutel van Sint-Joris in mei 2015 en het doorgeven daarvan nu.

In zijn afscheidshomilie haalde pastoor Herman het beeld aan van een schaapherder die zich in het midden van zijn kudde bevindt. Niet achteraan want dan vinden de schapen de juiste weg niet, en ook niet vooraan want dan verliest de herder het overzicht op de gehele kudde. Pastoor Herman heeft zich steeds willen plaatsen als mens tussen de mensen. Zo steekt hij nu eenmaal in elkaar. Zo kennen we ook hem.

Op het einde van de viering volgden enkele toespraken.F0034b36

Carlos Maes (voorzitter kapel O.L.V. van het kasteel) leerde ons dat “vicaris” “plaatsvervanger” betekent - in dit geval de plaatsvervanger van Christus op aarde - en dat de voornaam “Herman” staat voor “legerheld”. Hij stelde dat beide identiteiten van pas zullen komen bij de nieuwe contacten die hij met parochianen en kerkgangers zal ontwikkelen en dit onder de bescherming van de heilige Sint-Joris en van O.L.V. van het kasteel.

De toespraak van Johan Thibaut (voorzitter kapel Heilig Hart) was geweven rond het gedicht van Edmond Haraucourt waarvan we vooral de eerste versregel kennen: “Partir, c'est mourir un peu”. Minder gekend is evenwel een volgende versregel uit hetzelfde gedicht: “On laisse un peu de soi-même”. We koesteren inderdaad het (grote!) aandeel van pastoor Herman dat hij in Sint-Joris achterlaat!

Johan Adriaenssens (voorzitter kerkraad) beklemtoonde de uitmuntende samenwerking met pastoor Herman als voorzitter van de kerkraad in ingewikkelde en technische dossiers zoals de vervanging van de verwarming en de elektriciteit in onze kerk.

Hilda Coenen (in naam van de werkgroep liturgie) loofde de aandacht van pastoor Herman voor de muziek tijdens de liturgie en de geslaagde initiatieven om Sint-Joris terug te leren zingen!

F0034c36En dan kwam Jef Sysmans, deze man die totaal lak heeft aan titels, maar wel de opdracht vervult van parochiesecretaris en vooral (samen met zijn echtgenote) de stuwende kracht is van het project Parochie Sociaal in Sint-Joris. In een geanimeerde toespraak kwam hij met de aap uit de mouw: het afscheidsgeschenk voor pastoor Herman. Het was een parasol geworden, een héél grote zelfs voor het blijkbaar héél grote terras aan zijn nieuwe woonst. De echte wordt met een bestelwagen geleverd, maar in afwachting daarvan werd er een kleiner exemplaar overhandigd (zie foto).

F0034d36De gehele viering werd prachtig opgeluisterd door onze organiste Annelies Focquaert die zowel op het orgel beneden (met muziek van Bach) als boven (het Franse repertoire) gespeeld heeft. Ook de bloemschiksters hadden voor de gelegenheid meer dan hun beste beentje voorgezet (zie foto).

Geen feed gevonden