In Mt 22, 37-39 geeft Jezus een geniaal antwoord op de listige vraag naar het voornaamste gebod. De Joden zouden uiteindelijk 613 geboden (248 geboden en 365 verboden) distilleren uit hun Thora: veel Joden zagen door de bomen het bos niet meer. Het is een beetje zoals de coronamaatregelen: ze worden zo vaak bijgesteld en zijn zo complex dat veel burgers het overzicht niet kunnen bewaren. Jezus’ antwoord aan het adres van de wetgeleerde is geniaal te noemen, omdat Jezus niets uitvindt of verzint: Hij combineert de verticale liefde tot God (Dt 6, 5) met de horizontale liefde tot de medemens (Lev. 19, 18b). Dit is geniaal in vele opzichten.

Ten eerste is de liefde tot de medemens veel tastbaarder en in zekere zin nuttiger dan de liefde tot de onzichtbare God. Ten tweede wil Jezus komen tot een multidimensionele liefde: een mens moet zichzelf én God én de medemens liefhebben. Het is niet goed om zich op te sluiten in de eenzijdige liefde tot God en daarbij de liefde tot de medemens (of zichzelf) uit te sluiten. Ten derde, last but not least, wil Jezus de liefde tot de medemens en onrechtstreeks de liefde tot God openbreken. Het is inderdaad zo dat de Joden de liefde tot de medemens beperkten tot de volks- en geloofsgenoot (en bijvoorbeeld niet tot de Samaritanen – zie Joh. 4, 9). In het Oude Testament waren de 2 geboden gescheiden: Dt 6, 5 & Lev. 19, 18b. Jezus maakt er een onlosmakelijk verbonden dubbelgebod van. In de Bergrede zal Hij benadrukken dat wij onze vijanden moeten beminnen en iedereen vriendelijk moeten begroeten (niet alleen onze vrienden); Jezus legt er ook de nadruk op de intermenselijke vergeving als conditio sine qua non voor de Goddelijke genade; tenslotte raadt Jezus af om anderen te snel te beoordelen. In het Oude Testament stond op verschillende plaatsen al te lezen dat het uitverkoren volk de vreemdelingen niet slecht mocht behandelen (Ex. 22, 20), maar Jezus maakt er het handelskenmerk van de christenen van, ja zelfs een nieuw gebod (Joh. 13, 34-35): << gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart. >>

De tweede bekendste Jood, Albert Einstein,was onder de indruk van de bekendste Jood aller tijden: "No man can deny the fact that Jesus existed, nor that his sayings are beautiful. Even if some them have been said before, no one has expressed them so divinely as he."
Vertaling: <<Niemand kan ontkennen dat Jezus echt bestaan heeft of dat zijn uitspraken mooi waren. Sommige uitspraken werden reeds eerder gedaan, maar niemand heeft ze op zo’n goddelijke manier gedaan.>>

Dat Jezus heel de Tenach (80% van onze Bijbel!) samenvat in 2 geboden is het beste bewijs van Zijn genialiteit.

Bernard

Geen feed gevonden