De parabel van de domme en de verstandige bruidsmeisjes is, zoals alle parabels, een kort verhaal, uit het dagelijkse leven, dat dient om een religieus idee te illustreren. In de tijd van Jezus was het heel normaal dat de bruid en haar bruidsmeisjes zaten te wachten in het ouderlijk huis van de bruid op de bruidegom die vaak veel later dan verwacht kwam, omdat hij wou onderhandelen over de te betalen bruidsschat. In de parabel komt de bruidegom wel erg laat (“midden in de nacht”). Het is hoogst normaal dat alle bruidsmeisjes al in slaap waren gevallen… De uitdrukking “als een dief in de nacht” is afkomstig uit de Bijbel en betekent dat iets vrij plotseling en op een onverwacht moment gebeurt. Het is dus vrij snel duidelijk dat Jezus, met deze parabel, verwijst naar Zijn Wederkomst. In het begin van de tweede eeuw was men vol ongeduld aan het wachten op de Wederkomst (2 Pe 3, 4): “Waar blijft nu de wederkomst die Hij heeft toegezegd? Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het van het begin der schepping geweest is.”

Het vervolg van de parabel is dreigend: de domme bruidsmeisjes kunnen niet mee optrekken naar het ouderlijk huis van de bruidegom, naar het Koninkrijk van God de Vader, omdat hun fakkel, die ongeveer een kwartiertje kon branden, te droog stond om opnieuw aangestoken te worden. De domme bruidsmeisjes arriveren te laat en worden buitengesloten in bewoordingen die doen denken aan Mt 7, 23:

“Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!”

De moraal van het korte verhaal is bijzonder duidelijk: wees dag en nacht voorbereid, want plotseling zal de duisternis moeten wijken voor het Licht. De bruid, dat is de Kerk, die zegt in de verzen van het Hooglied (Hl 5, 2): “Ik sliep, maar mijn hart was wakker.”

De Kerk is natuurlijk geen leeg instituut: samen vormen wij de Kerk. De Kerk biedt aan ieder van ons 3 ingrediënten van het recept van de verstandige waakzaamheid: trouw aan de Blijde Boodschap blijven, standvastig het geloof behouden en de naastenliefde voortdurend beoefenen. Het oordeel van de Mensenzoon zal immers gebaseerd zijn op de 6 daden van barmhartigheid (Mt 25, 31-46).

Bernard

Geen feed gevonden