Beste parochiaan of gelovige verbonden met de Sint Joriskerk.

Zoals jullie weten heeft de overheid op 13 december een versoepeling toegestaan ivm de publieke erediensten.

In overleg tussen de kerkraad, Maurice Rubbens voor het parochieteam en mezelf werden de volgende afspraken gemaakt:

De Sint Joriskerk zal open zijn op 24 (van 9:30 tot 17:00 uur) en 25 december (van 9:30 tot 15:00 uur) en kan naar aanleiding van het hoogfeest van Kerstmis bezocht worden voor gebed, een bezoek aan de kerststal of een moment van stilte. Er zullen gedurende de volledige openingstijd vrijwilligers en voorgangers aanwezig zijn om mensen te woord te staan en om de gebedssfeer te ondersteunen. De voorgangers zullen herkenbaar zijn in albe, met de bedoeling dat ze dan ook de communie kunnen geven aan gelovigen die dat wensen.

Vanaf het weekend van 2-3 januari willen we terug gebeds- en eucharistievieringen aanbieden. Voor het goede verloop hiervan zijn er wel enkele belangrijke voorwaarden:

  • Er zal bij elke viering een steward aanwezig zijn die er voornamelijk op toeziet dat er niet meer dan 15 gelovigen in de kerk zijn (de voorganger, koster en misdienaar worden niet meegerekend). Verder mag er ook voor of na de viering geen samenscholing op straat ontstaan.
  • Een reservatiesysteem wordt opgesteld zodat mensen op voorhand kunnen weten of het quotum van 15 aanwezigen reeds bereikt is. De parochie rekent hier op uw geduld, gezien dit allemaal moet geregeld worden en dat vraagt enige tijd. U ontvangt later info (langs KERK&leven of de website van de parochie).

Persoonlijk ben ik blij dat er weer wat kan, maar ik wil toch met klem benadrukken dat het virus niet weg is (bij het schrijven van deze e-boodschap gaan de cijfers zelfs licht terug omhoog) en dat voorzichtigheid en het gebruik van gezond verstand echt wel geboden zijn.

Het zal een andere Kerstmis zijn voor iedereen. Ik wens iedereen dan ook een zalig Kerstmis en een goede overgang naar 2021 met bovenal een goede gezondheid voor jezelf en iedereen die je dierbaar is.

Bruno Aerts - een bezorgde pastoor.

Geen feed gevonden