Beste parochiaan of gelovige verbonden met de Sint Joriskerk.

Sedert 2 januari worden in de Sint-Joriskerk opnieuw liturgische diensten aangeboden, evenwel met maximaal 15 aanwezigen (exclusief de voorganger en kinderen die twaalf jaar oud zijn of jonger). Lees hier hoe u zich kan registreren om deel te nemen.

U kan uw voorkeuren om deel te nemen aan de vieringen in Sint-Joris gedurende de maand april invullen langs dit online formulier. Het vergt slechts één minuut tijd en het bespaart het secretariaat een hoop werk.

Een gedrukte versie van dit formulier wordt ter beschikking gesteld aan de ingang van de kerk voor deze kerkgangers die we niet langs e-wegen kunnen bereiken.

In het laatste geval vult het secretariaat het digitale formulier voor u manueel in.

Het secretariaat verzamelt de gegevens en het parochieteam bevestigt op de vrijdag voor elk weekend welke 15 personen uitgenodigd worden.

Opgelet: indien u met meerdere personen wenst deel te nemen, dient voor elke persoon een apart deelnameformulier ingevuld te worden.

Geen feed gevonden