Op 14 september hopen pastoor Herman Augustyns en Bernard een nieuw licht te werpen op de parabel van de verloren zoon. Dit zal gebeuren in een duo-preek op basis van het beroemde schilderij van Rembrandt. Tijdens de preek zullen we ook voorstellen een nieuwe, betere naam te geven aan deze parabel. Op 15 september hopen Jan en Bernard dezelfde preek te brengen. (Bernard)

"Rozen verwelken en scheepjes vergaan,
maar onze vriendschap zal blijven bestaan".

Herkennen jullie dit karamellenversje uit onze jeugdjaren? Jazeker, de tijd van poëziealbums met zoetige prentjes is lang voorbij. Alles verandert en wij veranderen mee. Ruim 53 jaar geleden werd Vrouwenbeweging Sint-Joris als afdeling van KAV gesticht. In enkele jaren tijd groeide zij uit tot een vereniging van meer dan 400 leden. Zij waren sterk verankerd in de hele buurt.

Beste parochianen,

Tijdens de zomervakantie hebben enkele leden van de werkgroep liturgie hard gewerkt aan een nieuwe orde van de dienst voor gebedsvieringen. Niet omdat we zo graag dingen willen vernieuwen of veranderen, maar wel omdat we meer willen aansluiten bij de orde van dienst zoals het bisdom die bepaald heeft.

De solisten zijn:

sint joriskerk twee torens
"van donderpreek tot stiltetuin"

U woont of werkt in de schaduw van deze torens. Maar bent u de Sint-Joriskerk in Antwerpen al eens binnengestapt? Op zaterdag 10 augustus staan onze deuren uitzonderlijk open van 18 tot 23 uur. U kan dan ongestoord en vrij rondwandelen in de kerk en de kapelmeesterskamer.

U zult er verborgen schatten kunnen ontdekken, o.a. enkele 17de eeuwse kerkstoelen met prachtig uitgewerkte oud-testamentische motieven.

Om het uur op het uur klinkt er prachtige muziek van deze artiesten:

Het is met droefheid en spijt dat we het overlijden vernemen van Francis Beukelaer vorige dinsdag op 4 juni.

Francis was gedurende 28 jaar lid van de Kapel van O.L.V. van het Kasteel en van 2003 tot 2009 ook voorzitter van deze kapel.

De verrijzenisviering vindt plaats in onze Sint-Joriskerk op zaterdag 15 juni om 11 uur. Vooraf is er gelegenheid om te groeten.

Op zondag 2 juni 2019 is het open-kerkendag. Het thema is "emoties". Onze kerk is geopend van 13 tot 18 uur. Ongeveer om het half uur spelen de leerlingen van onze organiste op de orgels. De uitvoerders: Jos Smets, Frans Moens, Rik Van Brussel en Erik Verresen. 

Mogelijk programma (onder voorbehoud van de emoties van het moment):

Jos Smets:

  • Praeludium en Fuga in F - Dietrich Buxtehude
  • improvisaties

Frans Moens:

  • delen uit Sonate VI (Vater unser im Himmelreich) - Felix Mendelssohn
  • orgelkoralen uit het Orgelbüchlein - Johann Sebastian Bach

Rik Van Brussel:

  • orgelkoralen uit het Orgelbüchlein - Johann Sebastian Bach
  • Toccata's van Gabrieli

Erik Verresen:

  • delen uit Partita 'O Gott du frommer Gott' - Johann Sebastian Bach

Pastoor Herman Augustyns en het parochieteam nodigen u uit om aanwezig te zijn bij de viering die zal opgedragen worden op zondag 12 mei a.s. om 11.15 uur in onze Sint-Joriskerk ter gelegenheid van de plechtige aanstelling van dhr. Bernard Nys als nieuwe gebedsleider, alsook bij de aansluitende receptie in het Schermershuis.

Wij hopen u er talrijk te mogen ontmoeten.

Op 5 mei om 13.00 uur houden we in het Schermershuis (Schermersstraat 11) ons jaarlijks parochiediner. Er is een koud en warm buffet voorzien en ook een dessertenbuffet.

We vernemen dat onze ceremoniarius Jef Van De Wiele op zaterdag 13 april het slachtoffer was van een verkeersongeval. Hij werd op een oversteekpad voor voetgangers aangereden door een bromfietser en gewond afgevoerd naar een ziekenhuis waar hij momenteel revalideert. De parochie wenst hem een voorspoedig herstel toe.

Geen feed gevonden