Het afscheid van de angst

De profeet Joël (hoofdstuk 3) had het voorspeld: ooit zou Jahwe Zijn Geest uitstorten “over alle mensen”. Het gebeurde met Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, in het jaar 30: voor de Joden betekende het de overhandiging van de Wet; voor de christenen betekent het de neerdaling van de heilige Geest in tongen van vuur op de hoofden van de apostelen. De leerlingen zaten bang, gespannen en onzeker achter gesloten deuren. Zouden we dat mogen hertalen naar “ze zaten gestresseerd in lockdown”? De reden van hun beklemmende angst is “vrees voor de Joden” (het Griekse woord voor “fobie” wordt gebruikt).

De Hemelvaart van de Heer is een hoogfeest dat wat ondergesneeuwd is tussen Pasen en Pinksteren (misschien omdat het op een weekdag valt, nl. donderdag). Het belang van de Hemelvaart van de Heer kan echter niet genoeg benadrukt worden. In Jezus-filmen is de Hemelvaart vaak de moeilijkst te verfilmen scène. De Heer Zelf geeft minstens 5 redenen voor het belang van Zijn Hemelvaart.

Omdat bidden een universeel middel is om menselijke broederschap te behouden en te cultiveren, stelt paus Franciscus aan alle christenen en ook aan de gelovigen van andere religies voor om op donderdag 14 mei 2020 samen een dag van gebed, vasten en liefdadigheid te beleven. Wij gaan dan samen God smeken voor hulp en inspiratie om de covid-19 pandemie te overwinnen.

Voor onze Sint-Jorisparochie is deze dag ook bijzonder, want exact 5 jaar geleden heeft E.H. Herman Augustyns toen zijn ambt om pastoor te worden in onze gemeenschap aanvaard. Net zoals dit jaar viel de datum op een donderdag, meerbepaald op Hemelvaartsdag.

Van harte gefeliciteerd aan hem om onze herder te willen zijn, ook in deze moeilijke tijd.

Carlos

Omdat de tuin achter onze pastorij nu nog meer dan anders een Hortus Conclusus - een besloten tuin dus - is, deelt buurman-landschapsarchitect Ronald van der Hilst via deze weg graag enkele fotografische impressies, gemaakt op het ogenblik dat deze tuin zich klaar lijkt te maken voor Pasen. Ronald hoopt dat jullie er een beetje tuinplezier aan beleven.

Oorspronkellijk was op zondag 29 maart een gedachtenisviering gepland voor de vrienden en familieleden van Koninklijk Cobesko die in 2019 overleden zijn. Omwille van de Covid-19 maatregelen heeft die viering niet kunnen plaatshebben. De secretaris Jef Van de Wiele laat ons weten dat er later dit jaar hopelijk toch nog een viering in de kerk kan gepland worden. Ziehier de lijst van de overledenen:

Het covid-19 virus verhindert ons naar de Kerk te gaan om Eucharistie te vieren. Gelukkig hebben we de technische mogelijkheid om ons toch biddend en vierend met elkaar te verbinden. Ziehier een chronologische lijst van de vieringen die via radio, tv of internet kunnen gevolgd worden.

Omwille van de onzekerheid die de Covid-19 pandemie veroorzaakt bij het plannen van openbare samenkomsten, werden alle toekomstige vieringen en evenementen in de Sint-Joriskalender voorlopig geschrapt.

Op 23 maart 2020 vierde mevrouw Yvonne Goor haar honderdste verjaardag.

De werking van Parochie Sociaal is begonnen in januari 2012. Parochianen wilden hun pastoor - Paul Scheelen ("P.S.") - financieel steunen bij zijn acties om behoeftigen in onze stad - vaak vreemdelingen en gezinnen met schoolgaande kinderen - die de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen te helpen.

Waarom is het verhaal van de Emmaüsgangers zo populair?

Geen feed gevonden