Op maandag 23 januari en woensdag 25 januari kwamen wij respectievelijk met de kapelheren en de open parochieraad bij elkaar om de toekomst van de parochie te bespreken. De aanleiding was de vraag van het parochieteam, aangestuurd door mijzelf, om de zondagsviering te vervroegen naar 9.30 uur. Dit zou mij als pastoor van verschillende parochies in de gelegenheid stellen om bijna elke week in Sint-Joris voor te gaan. Het aantal gebedsleiders vermindert immers, de gastpriesters worden ouder en vanuit het bisdom wordt er gewerkt aan een grote Pastorale Eenheid voor heel Antwerpen. Het is nog niet duidelijk hoe het begrip ‘Zondagskerk’ gaat ingevuld worden in Antwerpen. Het is wel duidelijk dat er geen energie meer zal gestoken worden in geloofsgemeenschappen die ‘aan het uitsterven zijn’. De bestaande dynamieken zullen versterkt worden. De rest zal men stilletjes laten uitdoven. Als wij willen dat ook Sint-Joris op de pastorale kaart van Antwerpen blijft staan, dan zullen wij zelf voor de nodige dynamiek moeten zorgen.

Een interessant gesprek ontspon zich op de beide avonden. Er klonk twijfel over de toekomst, maar ook veel goede wil om te versterken wat er al is. Mensen komen graag naar Sint-Joris om verschillende redenen: omdat men er zich thuis voelt, men voelt zich aangesproken door de warme sfeer, men houdt van de verzorgde liturgie, de professionele muzikale begeleiding is een belangrijk pluspunt, ...

De grote vrees was wel dat een verschuiving van het uur de dynamiek die er nu nog is, zou verzwakken. Heel wat kerkgangers, onder wie ook kapelheren en –dames en vrijwilligers, gaven reeds te kennen dat 9.30 uur veel te vroeg is. Velen dreigden ermee te zullen afhaken.

In een lege kerk kunnen we uiteraard ook geen nieuwe beweging creëren.

Het besluit van de avonden was duidelijk. We behouden de misuren zoals ze zijn: zaterdag om 16 uur en zondag om 11 uur. Ondertussen zoeken we wel verder naar een compromis met de andere parochies. We zoeken naar nieuwe gebedsleiders. We blijven toekomstgericht werken. We moeten ook het bisdom durven bevragen: hoe zit dat met die Pastorale Eenheid? Hoe zit dat met die opleiding voor gebedsleiders?

Vragen genoeg dus om mee verder te werken!

Herman Augustyns

Beste parochianen en keuzeparochianen van de Sint-Jorisparochie.

Tot in augustus van het voorbije jaar en sedert zijn aanstelling was pastoor Guy Kibete steeds beschikbaar als voorganger tijdens minstens twee weekendvieringen iedere maand.

Sedert deze vertrokken is, zoekt pastoor Herman gastpriesters - en dit voor drie weekendvieringen per maand in onze Sint-Joriskerk.
Wanneer hem dat niet lukt, dan wordt een gebedsviering gepland.

Onze gebedsleidster Agnes Rouffaer heeft intussen haar ontslag aangeboden. Daardoor wordt ook de planning van gebedsvieringen vanaf januari 2017 extra ingewikkeld.

Een gevolg is dat op termijn de zondagsvieringen in Sint-Joris niet langer verzekerd kunnen worden.

Pastoor Herman heeft aan het parochieteam enkele denkpistes voorgelegd. Deze zijn evenwel dermate ingrijpend dat het parochieteam de meest voor de hand liggende opties wenst voor te leggen aan de parochie. Er worden twee vergaderingen gepland:
- Een vergadering met alle kapelheren op maandag 23 januari 2017 om 19:30 uur in het Schermershuis;
- Een parochieraad op 25 januari 2017 eveneens om 19:30 uur in het Schermershuis.

Deze boodschap betreft een formele uitnodiging om aan minstens één van deze vergaderingen deel te nemen.

We verontschuldigen ons voor misverstanden die ontstaan zouden kunnen zijn door eerdere publicaties op basis van achterhaalde gegevens.

Ter bevestiging: tijdens de maand januari 2017 vinden de zondagsvieringen in Sint-Joris nog steeds plaats om 11:00 uur.

Pastoor Herman en het parochieteam wensen allen een voorspoedig, gezond en gelukkig nieuw jaar 2017 toe.

Kerknet publiceerde op haar website een mooie en eenvoudige getuigenis van Malou Eelen - vandaag vrijwilligster in het pastoraal team van de Begijnenstraat.

Lees het volledige artikel langs deze internetschakel.

Geen feed gevonden