Beste parochianen en keuzeparochianen van de Sint-Jorisparochie.

Tot in augustus van het voorbije jaar en sedert zijn aanstelling was pastoor Guy Kibete steeds beschikbaar als voorganger tijdens minstens twee weekendvieringen iedere maand.

Sedert deze vertrokken is, zoekt pastoor Herman gastpriesters - en dit voor drie weekendvieringen per maand in onze Sint-Joriskerk.
Wanneer hem dat niet lukt, dan wordt een gebedsviering gepland.

Onze gebedsleidster Agnes Rouffaer heeft intussen haar ontslag aangeboden. Daardoor wordt ook de planning van gebedsvieringen vanaf januari 2017 extra ingewikkeld.

Een gevolg is dat op termijn de zondagsvieringen in Sint-Joris niet langer verzekerd kunnen worden.

Pastoor Herman heeft aan het parochieteam enkele denkpistes voorgelegd. Deze zijn evenwel dermate ingrijpend dat het parochieteam de meest voor de hand liggende opties wenst voor te leggen aan de parochie. Er worden twee vergaderingen gepland:
- Een vergadering met alle kapelheren op maandag 23 januari 2017 om 19:30 uur in het Schermershuis;
- Een parochieraad op 25 januari 2017 eveneens om 19:30 uur in het Schermershuis.

Deze boodschap betreft een formele uitnodiging om aan minstens één van deze vergaderingen deel te nemen.

We verontschuldigen ons voor misverstanden die ontstaan zouden kunnen zijn door eerdere publicaties op basis van achterhaalde gegevens.

Ter bevestiging: tijdens de maand januari 2017 vinden de zondagsvieringen in Sint-Joris nog steeds plaats om 11:00 uur.

Pastoor Herman en het parochieteam wensen allen een voorspoedig, gezond en gelukkig nieuw jaar 2017 toe.

Kerknet publiceerde op haar website een mooie en eenvoudige getuigenis van Malou Eelen - vandaag vrijwilligster in het pastoraal team van de Begijnenstraat.

Lees het volledige artikel langs deze internetschakel.

De werking van Parochie Sociaal is begonnen in januari 2012. Parochianen wilden hun pastoor - Paul Scheelen ("P.S.") - financieel steunen bij zijn acties om behoeftigen in onze stad - vaak vreemdelingen en gezinnen met schoolgaande kinderen - die de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen te helpen.

Geen feed gevonden