Ziehier het programma voor de muziek die op Paasdag tijdens de viering om 11:00 uur in onze Sint-Joriskerk zal worden gespeeld.

Beste Sint-Jorisgemeenschap.

Er is bijzonder droevig nieuws te melden. Frieda Claeys is op 5 april 2017 overleden. Ze werd 73 jaar.

De verrijzenisliturgie vond plaats op woensdag 12 april 2017 om 11:00 uur in de Sint-Joriskerk en werd voorgegaan door Z.E.H. Paul Scheelen en Z.E.H. pastoor Augustyns.

Het overlijdensbericht kan u raadplegen langs deze schakel.

Het team van Parochie Sociaal dankt iedereen die met een gift in natura onze mensen, die aan de rand van onze samenleving ronddolen, een nuttige verrassing bezorgd hebben. Ook voor de bijzondere bijdragen in speciën is het team erg dankbaar.

Nog altijd beschouwen we het als onze belangrijkste taak een stukje waardigheid aan mensen terug te geven die alles kwijt zijn. Armoede en uitsluiting leiden tot een mensonwaardig bestaan.

Daarom luisteren wij elke maandag- en vrijdagvoormiddag in de pastorij, vanuit presentie, aandachtig naar elk uniek verhaal. Wij volgen ongeveer 200 sukkelaars, elk met hun eigen dramatische levensverhaal. Dank zij uw hulp, langs Parochie Sociaal van Sint-Joris en het sociale project van Sint-Paulus, kunnen wij ook financieel bijspringen als onze gezinnen de eindjes echt niet meer aan elkaar kunnen knopen. Luiers, babymelk of medicatie zijn voor deze mensen vaak onoverkomelijke uitgaven. Maar ook voor schoolrekeningen– of uitstappen, kleding en schoenen steunen we onze gezinnen waar de nood hoogst is.

In 2016 hadden we 897 ontmoetingen met mensen, vooral moeders met kinderen, in schrijnende armoede. Wij ontvangen ze persoonlijk, luisteren en volgen hun noden op bij officiële instanties of bij vrijwilligers organisaties. We proberen hen wegwijs te maken in de medische en psychologische dienstverlening, maar ook in de wereld van OCMW, deurwaarders, de Lijn, verhuurders en scholen.

In 2016 konden wij, dank zij jullie aandacht, 30.241 EURO besteden aan noodzakelijke tussenkomsten voor bevallingen, uithuiszettingen, schoolrekeningen, deurwaarders, enz.

Een enorme som, maar vanwege het grote aantal ontmoetingen relatief beperkt voor 12 maandenlange gezinsmiserie .

En toch blijven deze hulpzoekers aanschuiven, ze zijn vooral erg dankbaar voor onze luisterende aandacht. Ze ervaren telkens weer dat wij hen wat menswaardigheid kunnen bieden.

Wij kunnen dit blijven doen dank zij uw steun.

U kan Parochie Sociaal op dit spoor houden door stortingen op BE 83 0017 5087 0915 - eenmalig of periodiek met een permanente opdracht op naam van "De Loodsen - Onthaal Sint Joris".

Alle persoonsgebonden uitgaven van Parochie Sociaal worden zorgvuldig en transparant bijgehouden. Iemand die hier inzage wil, maakt best een afspraak met Jef Sysmans.

Op maandag 23 januari en woensdag 25 januari kwamen wij respectievelijk met de kapelheren en de open parochieraad bij elkaar om de toekomst van de parochie te bespreken. De aanleiding was de vraag van het parochieteam, aangestuurd door mijzelf, om de zondagsviering te vervroegen naar 9.30 uur. Dit zou mij als pastoor van verschillende parochies in de gelegenheid stellen om bijna elke week in Sint-Joris voor te gaan. Het aantal gebedsleiders vermindert immers, de gastpriesters worden ouder en vanuit het bisdom wordt er gewerkt aan een grote Pastorale Eenheid voor heel Antwerpen. Het is nog niet duidelijk hoe het begrip ‘Zondagskerk’ gaat ingevuld worden in Antwerpen. Het is wel duidelijk dat er geen energie meer zal gestoken worden in geloofsgemeenschappen die ‘aan het uitsterven zijn’. De bestaande dynamieken zullen versterkt worden. De rest zal men stilletjes laten uitdoven. Als wij willen dat ook Sint-Joris op de pastorale kaart van Antwerpen blijft staan, dan zullen wij zelf voor de nodige dynamiek moeten zorgen.

Een interessant gesprek ontspon zich op de beide avonden. Er klonk twijfel over de toekomst, maar ook veel goede wil om te versterken wat er al is. Mensen komen graag naar Sint-Joris om verschillende redenen: omdat men er zich thuis voelt, men voelt zich aangesproken door de warme sfeer, men houdt van de verzorgde liturgie, de professionele muzikale begeleiding is een belangrijk pluspunt, ...

De grote vrees was wel dat een verschuiving van het uur de dynamiek die er nu nog is, zou verzwakken. Heel wat kerkgangers, onder wie ook kapelheren en –dames en vrijwilligers, gaven reeds te kennen dat 9.30 uur veel te vroeg is. Velen dreigden ermee te zullen afhaken.

In een lege kerk kunnen we uiteraard ook geen nieuwe beweging creëren.

Het besluit van de avonden was duidelijk. We behouden de misuren zoals ze zijn: zaterdag om 16 uur en zondag om 11 uur. Ondertussen zoeken we wel verder naar een compromis met de andere parochies. We zoeken naar nieuwe gebedsleiders. We blijven toekomstgericht werken. We moeten ook het bisdom durven bevragen: hoe zit dat met die Pastorale Eenheid? Hoe zit dat met die opleiding voor gebedsleiders?

Vragen genoeg dus om mee verder te werken!

Herman Augustyns

Beste parochianen en keuzeparochianen van de Sint-Jorisparochie.

Tot in augustus van het voorbije jaar en sedert zijn aanstelling was pastoor Guy Kibete steeds beschikbaar als voorganger tijdens minstens twee weekendvieringen iedere maand.

Sedert deze vertrokken is, zoekt pastoor Herman gastpriesters - en dit voor drie weekendvieringen per maand in onze Sint-Joriskerk.
Wanneer hem dat niet lukt, dan wordt een gebedsviering gepland.

Onze gebedsleidster Agnes Rouffaer heeft intussen haar ontslag aangeboden. Daardoor wordt ook de planning van gebedsvieringen vanaf januari 2017 extra ingewikkeld.

Een gevolg is dat op termijn de zondagsvieringen in Sint-Joris niet langer verzekerd kunnen worden.

Pastoor Herman heeft aan het parochieteam enkele denkpistes voorgelegd. Deze zijn evenwel dermate ingrijpend dat het parochieteam de meest voor de hand liggende opties wenst voor te leggen aan de parochie. Er worden twee vergaderingen gepland:
- Een vergadering met alle kapelheren op maandag 23 januari 2017 om 19:30 uur in het Schermershuis;
- Een parochieraad op 25 januari 2017 eveneens om 19:30 uur in het Schermershuis.

Deze boodschap betreft een formele uitnodiging om aan minstens één van deze vergaderingen deel te nemen.

We verontschuldigen ons voor misverstanden die ontstaan zouden kunnen zijn door eerdere publicaties op basis van achterhaalde gegevens.

Ter bevestiging: tijdens de maand januari 2017 vinden de zondagsvieringen in Sint-Joris nog steeds plaats om 11:00 uur.

Pastoor Herman en het parochieteam wensen allen een voorspoedig, gezond en gelukkig nieuw jaar 2017 toe.

Kerknet publiceerde op haar website een mooie en eenvoudige getuigenis van Malou Eelen - vandaag vrijwilligster in het pastoraal team van de Begijnenstraat.

Lees het volledige artikel langs deze internetschakel.

De werking van Parochie Sociaal is begonnen in januari 2012. Parochianen wilden hun pastoor - Paul Scheelen ("P.S.") - financieel steunen bij zijn acties om behoeftigen in onze stad - vaak vreemdelingen en gezinnen met schoolgaande kinderen - die de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen te helpen.

Geen feed gevonden