Aan alle medewerkers en gelovigen van de bisdommen in België

Goede vrienden.

De kaart van ons land kleurt opnieuw donkerrood zowel in Brussel, Wallonië als Vlaanderen. De dagelijkse cijfers van besmettingen met het COVID-19 virus, van opnames in een ziekenhuis, van patiënten op Intensive Care en van overlijdens blijven stijgen. Dat is een bijzonder gevaarlijke situatie. Het baart grote zorgen voor onze samenleving in de komende maanden, met de winter voor de deur.

Wij nodigen u uit om uw abonnement op KERK&leven te hernieuwen of om nieuwe abonnent te worden.

Er zijn meerdere redenen om dit te doen.


De gedachtenisviering voor de overledenen van Koninklijk Cobesko vindt plaats in onze Sint-Joriskerk op zondag 11 oktober om 11.15. De voorganger is E.H. Hugo Dierick. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door Annelies Focquaert (orgel) en Hans Cammaert (viool).

Ziehier de lijst van de overledenen:

Antwerpen, 15 Augustus 2020

Beste parochiaan, keuzeparochiaan of kerkganger van Sint-Joris.

De zending van onze pastoor Herman Augustyns naar de Rupelstreek vanaf 1 september kwam onverwachts en heeft velen van ons verrast.

Op 23 augustus vierden we het afscheid van pastoor Herman in onze parochie. Vanaf 1 september neemt hij een immers nieuwe opdracht op als parochievicaris in de Rupelstreek.

We betreuren het overlijden van de heer Paul Majean (25 maart 1938 - 17 augustus 2020) aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij was de echtgenoot van Rita Van Broekhoven van wie we eerder dit jaar afscheid genomen hebben.

Als een charlatan een sekte opricht, dan zal hij altijd geneigd zijn om geld te ontfutselen aan zijn volgelingen. De eerste christenen werden weliswaar ook aanzien als een Joodse sekte (Hnd 24, 5.14) die de naam “De Weg” gekregen had, maar hun leider, Jezus, beantwoordde geenszins aan het Messias-profiel dat de Joden verwacht hadden. De Joden zaten inderdaad al eeuwen en eeuwen te wachten op een nieuwe Mozes die tegelijkertijd een nieuwe David zou zijn: een groot profeet dus die als machtige koning de Joden zou redden van alle onheil.

Op de 21ste zondag door het jaar (A-jaar) lezen we een passage die uitermate belangrijk is voor de Katholieke Kerk: Mt 16, 13-20 “de belijdenis van Petrus”. Het lijkt wel een eenvoudige, symmetrische, bijna romantische, uitwisseling van lofbetuigingen: 2 x “Gij zijt”.

Het dogma van Maria-Tenhemelopneming werd afgekondigd door Pius XII in 1950. Het lag al op tafel tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (1870), maar toch heeft de Katholieke Kerk nog 80 jaar gewacht met de officiële afkondiging. Nochtans lag het dogma in de lijn van het dogma van de onbevlekte ontvangenis (Pius IX, 1854): Maria is altijd “gevrijwaard van elke smet van de erfzonde” geweest, vanaf haar geboorte uit (Sint-) Anna. Dit dogma gaat terug op de begroeting van de engel Gabriël bij zijn boodschap aan Maria (Lc 1, 28): “Ave, gratia plena, Dominus tecum”, letterlijk vertaald “Gegroet, vol van genade, de Heer met jou”. De begroeting van de nicht Elisabet is al even betekenisvol: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen” (Lc 1, 42). In het volgende vers valt de uitdrukking “de moeder van mijn Heer”.

Eén week na het verhaal over de broodvermenigvuldiging, lezen we vandaag een al even bekend verhaal: “tegenwind op het meer” oftewel, maar dan zijn we al aan het interpreteren, “Jezus loopt over het water”. De letterlijke interpretatie kennen we allemaal vanuit de filmwereld, maar wat kan een symbolische interpretatie ons bijbrengen?

Geen feed gevonden