De Hemelvaart van de Heer is een hoogfeest dat wat ondergesneeuwd is tussen Pasen en Pinksteren (misschien omdat het op een weekdag valt, nl. donderdag). Het belang van de Hemelvaart van de Heer kan echter niet genoeg benadrukt worden. In Jezus-filmen is de Hemelvaart vaak de moeilijkst te verfilmen scène. De Heer Zelf geeft minstens 5 redenen voor het belang van Zijn Hemelvaart.

Omdat bidden een universeel middel is om menselijke broederschap te behouden en te cultiveren, stelt paus Franciscus aan alle christenen en ook aan de gelovigen van andere religies voor om op donderdag 14 mei 2020 samen een dag van gebed, vasten en liefdadigheid te beleven. Wij gaan dan samen God smeken voor hulp en inspiratie om de covid-19 pandemie te overwinnen.

Voor onze Sint-Jorisparochie is deze dag ook bijzonder, want exact 5 jaar geleden heeft E.H. Herman Augustyns toen zijn ambt om pastoor te worden in onze gemeenschap aanvaard. Net zoals dit jaar viel de datum op een donderdag, meerbepaald op Hemelvaartsdag.

Van harte gefeliciteerd aan hem om onze herder te willen zijn, ook in deze moeilijke tijd.

Carlos

Waarom is het verhaal van de Emmaüsgangers zo populair?

Omdat de tuin achter onze pastorij nu nog meer dan anders een Hortus Conclusus - een besloten tuin dus - is, deelt buurman-landschapsarchitect Ronald van der Hilst via deze weg graag enkele fotografische impressies, gemaakt op het ogenblik dat deze tuin zich klaar lijkt te maken voor Pasen. Ronald hoopt dat jullie er een beetje tuinplezier aan beleven.

Ons dagelijks leven is soms moeilijk - zeker in deze tijd van pandemie.

De luiken van het Paasoctaaf gaan dicht (Beloken Pasen – tweede Paaszondag), maar de lezingen belichten een ontloken geloof, namelijk dat van Tomas (in de Orthodoxe Kerk spreekt men van Thomaszondag). Inderdaad, wanneer we heel het hoofdstuk 20 lezen, dan blijkt dat Maria Magdalena, die het privilege krijgt als eerste de Verrezen Heer te ontmoeten, alleen “Rabboeni” prevelt; dat de 10 (?) apostelen alleen “vervuld van vreugde” (v. 20) waren en dat ze nadien rapporteerden: “Wij hebben de Heer gezien.” (v. 25).

Omwille van de onzekerheid die de Covid-19 pandemie veroorzaakt bij het plannen van openbare samenkomsten, werden alle toekomstige vieringen en evenementen in de Sint-Joriskalender voorlopig geschrapt.

Heb jij dat ook?

paasjubelzang

Laat juichen heel het koor van Gods gemeente.
Laat juichen om zo’n grote Koning,
Juichen om de overwinning,
Laat de trompetten klinken in het rond.

gebed

God, wij vragen Uw aanwezigheid op deze Goede Vrijdag.
Op het kruis werd uw Zoon aan handen en voeten en aan zijn hoofd en in zijn hart gepijnigd en gekwetst, omdat hij zonder ophouden uw woord wilde spreken.

Geen feed gevonden