We kennen de James Bond-film “You Only Live Twice” (1967), waar de schurk dacht dat hij James Bond al eerder had geëlimineerd en we kennen het verhaal van Lazarus, die door Jezus opgewekt wordt uit de dood om een tijdje later geëlimineerd te worden. Lazarus heeft dus 2 keer geleefd en is 2 keer gestorven, de eerste keer door ziekte, de tweede keer door moord.

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 3 mei worden afgelast. Dat staat te lezen in een uitgebreide reeks richtlijnen van de bisschoppen.

De volledige communicatie van het bisdom vindt u langs deze schakel.

Op 23 maart 2020 vierde mevrouw Yvonne Goor haar honderdste verjaardag.

Pastoor Herman deelt mee dat als gevolg van het door de overheid opgelegde samenscholingsverbod, de Sint-Joriskerk gesloten blijft tot en met 3 mei 2020. Deze datum kan later aangepast worden.

Het covid-19 virus verhindert ons naar de Kerk te gaan om Eucharistie te vieren. Gelukkig hebben we de technische mogelijkheid om ons toch biddend en vierend met elkaar te verbinden. Ziehier een chronologische lijst van de vieringen die via radio, tv of internet kunnen gevolgd worden.

De redactie vestigt uw aandacht op de volgende communicatie (2020-03-12) van de Belgische bisschoppen:

Op zaterdag 15 februari 2020 is Rita Van Broekhoven overleden.

Van Johan Thibaut, voorzitter van de kapel van het Heilig Hart, ontvangt de redactie de volgende droevige tijding.

BELANGRIJK: de redactie verneemt dat de vergaderingen van de leesgroep "Handelingen van de Apostelen" in Sint-Joris tot en met 19 april tijdelijk gestaakt worden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de covid-19 epidemie.

BELANGRIJK: de redactie verneemt dat de jaarlijkse bezinningsdag van onze parochie die gepland was op 19 maart afgelast is als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de covid-19 epidemie.

Geen feed gevonden