Dit jaar zal de kerstavonddienst om 20 uur muzikaal verzorgd worden door drie professionele zangeressen: Rachel Fabry, Edwige Cardoen en Ann Krijnen). Marc Van Driessen zal het romantisch orgel in onze kerk bespelen.

De afwezigen zullen ongelijk krijgen, maar ook de laatkomers, want vanaf 19:40 uur reeds zijn er fragmenten te horen uit de beroemde Ceremony of Carols van Benjamin Britten, naast enkele orgelwerken. Tijdens de mis wordt de Messe basse van Gabriël Fauré uitgevoerd en verder enkele gezangen van Felix Mendelssohn en Jules Van Nuffel. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor enkele traditionele kerstliederen die meegezongen kunnen worden. Kortom, het wordt een romantisch en twintigste-eeuws programma dat borg staat voor een sfeervolle dienst.

De viering van kerstdag om 11:00 uur zal verzorgd worden door het Sint-Jorisensemble, hetzelfde instrumentaal en vocaal ensemble dat als "gelegenheidsensemble" onlangs ook de dienst van Allerheiligen verzorgde. Vanaf 10:40 uur klinkt orgelmuziek op het barokorgel en worden enkele werken van Heinrich Schütz voor kleine bezetting gebracht. De dienst wordt verder ingevuld met Duitse muziek uit de 17de eeuw, met werken van Hassler, Buxtehude, Eckhardt enzovoort. Ook hier wordt u uitgenodigd om enkele bekende kerstliederen mee te zingen."

Geen feed gevonden