Voor zondag 1 maart heeft Marc Van Driessen een programma samengesteld met als thema: "Leerlingen van César Franck". De componisten van dienst zijn Louis Vierne, Gabriel Pierné en Joseph-Guy Ropartz. Het programma is als volgt:

V: Prélude (Joseph-Guy Ropartz);
I: Prélude (Louis Vierne);
T: Prélude en sol (Joseph-Guy Ropartz);
O: Rêverie (Louis Vierne);
C: Communion (Joseph-Guy Ropartz);
S: Fugue en sol mineur (Gabriel Pierné).

César Franck werd orgelleraar aan het Parijse conservatorium in 1872 en bleef dit tot aan zijn dood in 1890. Hij besteedde vooral aandacht aan improvisatie, een beetje ten koste van partituurstudie en techniek. Toen Widor in 1890 de klas overnam met een totaal andere aanpak, betekende dit voor de leerlingen een flinke aanpassing ("we kunnen niets"). Met alle waardering die ze voor Widor hadden, bleven ze voor Franck toch een bijzondere affectie behouden, omwille van zijn grote muzikaliteit, zijn genie en zijn warme persoonlijkheid. Van deze drie leerlingen ontwikkelde vooral Vierne een heel eigen stijl, Ropartz' stijl leunde zeker in het begin erg aan bij die van Franck. Pierné volgde Franck op aan de Sainte Clothilde en verliet een tiental jaar later grotendeels het orgelpad. - MvD -

NVDR: De Sainte-Clotilde-kerk in Parijs, Saint-Germain-des-Prés, zou als inspiratiebron voor onze eigenste Sint-Joriskerk gediend hebben. Voor het buitenaanzicht met zijn twee spitse torens en het mooie tympaan is dat nogal duidelijk. Maar binnenin heeft onze Joriskerk toch wat meer te bieden. Natuurlijk zijn wij Antwerpenaren, geadopteerd of niet, helemaal niet chauvenistisch - StG -

 

Geen feed gevonden