Waar is God ?

Ik heb nog geleerd: Overal!
In de hemel op de aarde en op alle plaatsen.
Ik zeg dat nu niet meer.
De bijbel leert ons alvast waar Hij niet is.
Niet in de storm,
Niet in de aardbeving,
Niet in de bliksem.
Veel te veel decibels.
God is allergisch voor lawaai!

Als u afscheid moet nemen...

Een van uw dierbaren is overleden. Nu komt de tijd van afscheid nemen. Als christenen worden wij uitgenodigd om de overledene aan God toe te vertrouwen.

Zo geven wij uitdrukking aan onze liefde voor haar/hem en aan onze hoop op de verrijzenis. Daarbij willen we eerlijk rekening houden met de wensen van de overledene en zijn familie.

Het spreekt vanzelf dat u voor alle vragen, voorstellen, wensen... betreffende dit afscheid terecht kunt bij de parochieverantwoordelijken. Hun naam en telefoonnummer vind u op deze website.

Een brochure die u kan begeleiden om het afscheid te organiseren kunt u via deze schakel opladen.

Neem contact op met de pastores voor een concrete afspraak (raadpleeg de informatiesteekkaart voor contactinformatie).

wij zalven jou met onze liefde en Gods nabijheid...

Vroeger noemden de mensen dit sacrament 'het Heilig Oliesel' en deed het meteen denken aan de dood. Wanneer de dokter zijn armen in de hoogte stak en tegen de familie zei: 'roep de pastoor maar', dan wisten de mensen dat het zover was en moest de pastoor met het viaticum (de communie voor de stervenden waarmee ze gesterkt over de grens van leven naar dood konden) en met infirmorum (olie van de zieken) aanrukken. Het was een sacrament dat je zo laat mogelijk moest zien te krijgen, want al je zonden werden vergeven en dus kon ja daar maar beter niet te haastig mee zijn.

Tegenwoordig ziet men dat niet meer zo. Het sacrament van de ziekenzalving is een ritueel dat kracht wil geven aan wie ernstig ziek is.

De twee belangrijkste onderdelen ervan zijn de handoplegging en de zalving. Ze drukken precies uit wat de zieke verlangt: goede zorgen en geborgenheid boven zijn hoofd van mensen om zich heen maar ook van God. Zalven met olie die terug gezond of heel wil maken. Een ziekenzalving is geen gebeuren tussen de zieke en de priester alleen. De familie en ook de verzorgende mensen horen erbij. In die brede kring wordt met de zieke gebeden en worden deze betekenisvolle gebaren gedaan.

Als jij ernstig ziek bent en je wenst Gods nabijheid om je sterk te maken, dan verlang je misschien naar de ziekenzalving. Bel zelf of laat je familie gewoon naar de pastoor en hij komt bij je thuis of in de verzorgingsinstelling. Je kan ook contact opnemen met de mensen van Ziekenzorg (raadpleeg de informatiesteekkaart voor contactinformatie).

Aan hen die elkaar in de Sint-Joriskerk het ja-woord willen geven...

Voel je welkom - van harte zelfs - en laat je "ja-woord" een diepmenselijke uitdrukking zijn van je geloof in elkaar en in God.

Van onze kant willen wij jullie gastvrij verwelkomen in onze kerk. Algemene inlichtingen betreffende praktische aspecten van de voorbereiding vindt u in deze brochure.

Het creatief en eerlijk opnieuw formuleren van riten en symbolen, trouwbeloften, huwelijkszegen, gebeden ... is voor jullie huwelijk een knappe uitdaging. Deze opdracht zal maar slagen indien jullie vooraf voldoende tijd investeren om elkaars verlangen te beluisteren maar ook een duidelijke belofte aan elkaar te formuleren. Het is pas knap als men niet op de eerste plaats naar een sfeertje zoekt of wat sentiment maar duidelijk maakt voor elkaar wat de ene geliefde mag verwachten van de ander. Het opmaken van een huwelijksritus vraagt van het bruidspaar inzet en inspanning en vooral een zoektocht naar een duidelijke belofte aan elkaar en geschikte, zinvolle teksten.

Om dit werk te vergemakkelijken hebben we voor u deze bundel samengesteld.

Door middel van "kopieren en plakken" kan deze bundel helpen om jullie eigen viering voor te bereiden.

Neem contact op met de pastores voor een concrete afspraak (raadpleeg de informatiesteekkaart voor contactinformatie).

"Er is slechts één lief kind in de ganse wereld ... en elke moeder bezit dat ene kind" (Chinees gezegde)

Geachte ouders,

Van harte proficiat voor jullie kindje. Hopelijk was de bevalling een intens gebeuren en zijn mama en kindje goed in vorm. (Hetzelfde is uiteraard ook de papa toegewenst). Wij hopen dat jullie er erg gelukkig mee zijn - ook als misschien niet alles gebeurd is naar wens. Het zal fijn zijn om jullie lieveling te mogen toevertrouwen aan de liefde van God door het doopsel.

Hier kunnen jullie enkele symbolen uit de doopritus met hun betekenis ontdekken.

Tevens bieden wij jullie een voorstel aan voor doopviering van een meisje of een jongen (klik om deze documenten af te laden). Het gaat telkens over kleine kinderen. Groteren hebben een andere vormgeving nodig. Op deze manier kunnen jullie zelf een voorstel tot viering van uw kindje uitwerken. Bespreek het wel met de catechiste of de dooppriester.

Neem contact op met de pastoor voor een concrete afspraak (raadpleeg de informatiesteekkaart voor contactinformatie).