Aan hen die elkaar in de Sint-Joriskerk het ja-woord willen geven...

Voel je welkom - van harte zelfs - en laat je "ja-woord" een diepmenselijke uitdrukking zijn van je geloof in elkaar en in God.

Van onze kant willen wij jullie gastvrij verwelkomen in onze kerk. Algemene inlichtingen betreffende praktische aspecten van de voorbereiding vindt u in deze brochure.

Het creatief en eerlijk opnieuw formuleren van riten en symbolen, trouwbeloften, huwelijkszegen, gebeden ... is voor jullie huwelijk een knappe uitdaging. Deze opdracht zal maar slagen indien jullie vooraf voldoende tijd investeren om elkaars verlangen te beluisteren maar ook een duidelijke belofte aan elkaar te formuleren. Het is pas knap als men niet op de eerste plaats naar een sfeertje zoekt of wat sentiment maar duidelijk maakt voor elkaar wat de ene geliefde mag verwachten van de ander. Het opmaken van een huwelijksritus vraagt van het bruidspaar inzet en inspanning en vooral een zoektocht naar een duidelijke belofte aan elkaar en geschikte, zinvolle teksten.

Om dit werk te vergemakkelijken hebben we voor u deze bundel samengesteld.

Door middel van "kopieren en plakken" kan deze bundel helpen om jullie eigen viering voor te bereiden.

Neem contact op met de pastores voor een concrete afspraak (raadpleeg de informatiesteekkaart voor contactinformatie).