De werking van Parochie Sociaal is begonnen in januari 2012. Parochianen wilden hun pastoor - Paul Scheelen ("P.S.") - financieel steunen bij zijn acties om behoeftigen in onze stad - vaak vreemdelingen en gezinnen met schoolgaande kinderen - die de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen te helpen.

Pastoor Paul Scheelen heeft erop toegezien dat het Parochie Sociaal onthaal ook goed zou blijven functioneren na zijn ontslag als pastoor van de Sint-Jorisparochie. Jef en Lieve Sysmans-De Mol hadden al geruime tijd de touwtjes in handen. Zij haalden Marion Schmitz-Reiners aan boord. Zij onthalen, nu met zijn drieën, iedere maandag- en vrijdagvoormiddag op de pastorie mensen die de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen. Geen zoveelste loket, wel een luisterend oor tijdens een gesprek aan tafel.

Zij zorgen voor een gestructureerde aanpak en voor een duidelijke focus op gezinnen met jonge kinderen. Zij trachten potentiële misbruiken juist in te schatten.

Een samenwerking met De Loodsen leidde reeds tot een specifieke opleiding van Lieve en Marion. Parochie Sociaal werd geregistreerd als dienstverlenende werkgroep in het sociale netwerk van onze stad. Met de ingesloten folder willen zij Parochie Sociaal bekend maken bij een ruimer publiek .

Lieve, Marion en Jef willen hun uiterst efficiënt onthaal en dienstverlening verder zetten. Uw permanente opdracht wordt, samen met de giften uit de Sint-Paulusparochie, erg gewaardeerd en blijft noodzakelijk.

Stortingen kunnen vanaf heden op twee manieren gebeuren:
1) op de vertrouwde rekening BE83 0017 5087 0915 op naam van "De Loodsen” met als vermelding: “Parochie Sociaal Sint Joris”.
2) op de rekening BE80 7765 9023 3377 op naam van "Caritas Hulpbetoon vzw" met als vermelding "project 8395 Parochie Sociaal". In dat geval wordt er een fiscaal attest afgeleverd voor alle bedragen die op jaarbasis de € 40 overschrijden.

In naam van de vele gezinnen die bij Parochie Sociaal aankloppen zijn Lieve, Marianne en Jef oprecht dankbaar voor uw blijvende appreciatie en steun.