Op deze pagina stellen wij graag onze gemeenschap voor met haar liturgische momenten en haar aandacht voor het lief en het leed van mensen. Velen zoeken deze kerk op, niet alleen voor haar specifieke sfeer of haar kunst-historische waarden maar ook om zin te geven aan hun leven. Velen willen in deze religieuze ruimte uitdrukking geven aan hun wederzijds 'jawoord' of aan hun pijn omwille van diep verlies.

Sterk zijn die momenten waarop jonge koppels, peters of meters hun woord schenken aan hun doopkind terwijl zij het onderdompelen in hun maar ook Gods liefde.

Surfend langs de linker zijde kan u tevens de verenigingen, werkgroepen en bewegingen op het spoor komen. Het is ongelofelijk - maar goed om te zien - hoeveel mensen bedrijvig zijn in onze parochie en wat ze allemaal doen! Er zijn natuurlijk overlappingen: heel wat mensen zetten zich in voor meer dan een groep.

Zo zitten er heel wat kapelheren in het parochieteam, vind je leden van het parochieteam terug bij de bloemenschiksters, leden van de Kerkraad bij de technische ploeg, oud-scouts bij de kapellen, leden van de vrouwenbeweging bij de dooppastoraal, liturgen bij de lectoren,...enz. Van een weefsel gesproken, of van een 'netwerk' om een modieus woord te gebruiken. En waarom doen ze het allemaal? Omdat ze het prettig vinden? Omdat het een eer is? Omdat het een doel of een bezigheid biedt? Mogelijk ook ja, maar - als je een beetje dieper graaft - blijken ze het eigenlijk allemaal te doen omdat ze iets willen doen voor hun medemens, omdat ze er voor elkaar willen zijn. Als dat geen Christelijke inspiratie is!

Rond bijbel, symbolen of het kunstpatrimonium zal u verrassend nieuwe dingen ontdekken terwijl de wekelijkse aflevering in edities, onderaan, u wat dichter bij onze familie brengt.

Uw pastoor E.H. Herman Augustyns